Flyfoto av Marineholmen

Marineholmen

Marineholmen samler på kunnskap og kompetanse for fremtiden.

Miljøet på Marineholmen er unikt i sin sammensetning med kobling mellom utdanning, forskning, næringsliv og kommersialisering. I de ulike byggene finner du 5000 arbeidstakere og studenter.

Ta kontakt med oss om du vil være med på den spennende utviklingen på Marineholmen.


Gå til Marineholmens nettside