Utrustningsbygget i Solheimsviken

Helsehuset

Fakta

Adresse: Solheimsgaten 9

Areal: 10 800 m2

Byggeår: Renovert 2003

Utrustningsbygget er blitt nytt helseshus i Bergen.

Helsehuset, tidligere Utrustningsbygget var det første prosjektet GC Rieber Eiendom startet på i Solheimsviken og var tidligere en del av Bergen Mekaniske Verksted. Bygget ble totalt rehabilitert i 1995- 1996 og har de siste årene huset rundt 20 ulike leietakere.

Bergen kommune og Helse Bergen har inngått langsiktig leiekontrakt i Utrustningsbygget. Nå har Bergen Legevakt, nytt kommunalt tilbud om Øyeblikkelig hjelp (sengepost/døgntilbud) og Akuttpost flyttet inn i nye, flotte lokaler. De aktuelle arealene utgjør hele bygget bortsett fra Barnas fysioterapi i 1. etasje og deler av 4. etasje.

Prosjektet har innebært en total ombygging av Utrustningsbygget fra et kontorbygg til et avansert helsehus.

Vi gleder oss til å samarbeide videre med Bergen kommune og Helse Bergen for å realisere et helsehus som kan gi Bergens innbyggere gode helsetjenester i årene som kommer. 

Ta kontakt om du ønsker informasjon om ledige lokaler hos GC Rieber Eiendom.