Auditorium Bontelabo

Møterom på Bontelabo

For bestilling kontakt kantinen v/ Eurest AS

Telefon: 940 07 173

E-post: kantinen.fiskeborsen@eurest.no

Auditorium/ teater

Hvor: underetasje
Antall personer: 58
Utstyr: lerret, projektor, lyd
Pris: 1/2 dag, kr 2000,- / 1 dag, kr 3000,-

Møterom – Prammen

Hvor: underetasje
Antall personer: 20
Utstyr: lerret, projektor
Pris: 1/2 dag, kr 800,- / 1 dag, kr 1200,-

Møterom – Jollen

Hvor: mesanin, ved kantinen
Antall personer: 10
Utstyr: lerret, projektor
Pris: 1/2 dag, kr 500,- / 1 dag, kr 800,-

Kantinen på Bontelabo

Hvor: 1. etasje
Antall personer: 90
Pris: kveld/ helg, kr 3000,-