Båtplass Marineholmen

Priser og vilkår - Marineholmen

Pris og vilkår for leie av båtplass - Marineholmen båthavn

Marineholmen båthavn eies og drives av Marineholmen Forskningspark AS som er et datterselskap i GC Rieber Eiendom.

Det leies ut båtplasser for båter med lengde inntil 6,5 meter (21 fot) og med maks bredde på inntil 2,6 meter.

Pris per måned er kr 1100,- for 2014.

Det er 3 måneders gjensidig oppsigelse som gjelder fra neste månedsskifte.
Leien skal forskuddsbetales per kvartal. Ved for sen betaling, påløper purregebyr og renter.

  • Det er ingen dugnadsplikt eller pålagte nattevakter
  • Anlegget er inngjerdet og avlåst
  • Isfri og stormsikker havn