Parkering for leietakere hos GC Rieber Eiendom

Parkering for leietakere

Priser for leietakere

Du kan velge mellom forbruksavtale PRIVAT/ BEDRIFT eller fastprisavtale PRIVAT/ BEDRIFT. 

Pris forbruksavtale i GC Riebers anlegg

 • Kr 10,- per time hverdager 7-17
 • Kr 5,- per time natt og helg

Pris fastprisavtale i GC Riebers anlegg

 • Kr 1350,- per måned. Faktureres forskuddsvis per mnd. 

 


Se hva som passer for deg

PRIVAT

Sesam Sesam Forbruksavtale PRIVAT

Hvis du selv betaler for parkering og ikke ønsker å kjøre til jobb hver dag hele året, er dette riktig avtale for deg.

 • Last ned appen Sesam Sesam
 • Registrer epost, kredittkort og bilnummer
 • Kjør inn og parker på oppmerket plass
 • Kjør ut igjen når du er ferdig med det du skulle
 • Parkeringsavgift trekkes automatisk fra kortet ditt
 • Hvis du kjører ut før det er gått 15 minutter, blir det ingen belastning
 • Du kan enkelt ta ut kvittering for parkeringsavgift i appen. Se http://sesam-sesam.com/nb/trenger-du-hjelp/

Sesam Sesam Fastprisavtale PRIVAT

Hvis du jobber i 100 % stilling og kjører til jobb hver dag hele året, kan dette være avtalen for deg.

 • Fastprisavtale faktureres forskuddsvis per måned
 • Fastprisavtale er en rabattavtale – ikke en avtale om fast parkeringsplass
 • Det er 6 mnd. minstetid og 3 mnd. oppsigelse
 • Fastprisavtale gjelder i en spesifikk P-sone
 • Avtalen administreres på www.sesam-sesam.com av leietaker selv
 • Det kan registreres mange biler i en avtale, men kun en kan parkere om gangen
 • Søk om Fastprisavtale her 

BEDRIFT

Sesam Sesam Forbruksavtale BEDRIFT

Passer for bedrifter som har mange biler som er mye ute i løpet av dagen. Med en slik avtale vil alle bilene bli belastet for faktisk parkeringsavgift etterskuddsvis per måned. Avtalen vil kunne brukes i alle parkeringsanlegg som har installert Sesam Sesam, men da med gjeldende priser for det enkelt parkeringsanlegg. 

 • Kontakt support@sesam-sesam.com for å opprette en Forbruksavtale BEDRIFT
 • Support må opprette disse avtalene spesielt
 • Bedriften administrerer avtalen på www.sesam-sesam.com og legger selv inn hvilke biler som skal inngå i avtalene.
 • Påløpt parkeringsavgift faktureres samlet for alle bilene i slutten av hver måned

Sesam Sesam Fastprisavtale BEDRIFT

Fastprisavtale BEDRIFT gjelder for et avtalt antall samtidige parkeringstillatelser i et definert parkeringsanlegg. Det er mulig å registrere mange biler i en slik avtale og så kan man dele på å bruke plassene. Når avtalekvoten er oppbrukt, blir den enkelte bileier belastet privat. 

 •          Fastprisavtale faktureres forskuddsvis per måned
 •          Fastprisavtale er en rabattavtale – ikke en avtale om faste parkeringsplasser
 •          Det er 6 mnd. minstetid og 3 mnd. oppsigelse
 •          Fastprisavtale gjelder i en spesifikk P-sone
 •          Avtalen administreres på www.sesam-sesam.com av leietaker selv
 •          Det kan opprettes flere administratorer i en avtale.
 •          Det kan registreres mange biler i en avtale, men hvis avtalt kvote overskrides blir bileier belastet privat.
 •          Søk om Fastprisavtale her