Kim Ove Grenby. Driftsleder på Bontelabo.

Servicetjenester

Vår viktigste jobb er å sørge for at du får gjort jobben din! Kontakt oss på drift@gcrieber.com

GC Rieber Eiendom Drift AS tilbyr service- og vedlikeholdstjenester i dine leiearealer på bestilling. Nærhet og kjennskap til våre bygg gir oss best mulig utgangspunkt for å utføre jobben effektivt.

Vi kan hjelpe til med:

 • småreparasjoner
 • lås og beslag
 • belysning
 • rydding og bortkjøring
 • oppheng av bilder og hyller
 • brannvern
 • flytteoppdrag
 • maling og flikk
 • vedlikehold av gulv og tekstiler
 • avfallshåndtering
 • ombygninger
 • alarm og vakthold
 • renhold


Last ned brosjyre fra GC Rieber Eiendom Drift

 

/KILDESORTERING I GC RIEBER EIENDOM:

GC Rieber Eiendom har som målsetting at 80 % av avfall som kommer fra våre bygg skal kildesorteres. Kildesortering vil være et viktig bidrag til å bedre miljøet og til å holde kostnadene så lave som mulig. Dette innebærer at det vil bli stilt krav til alle parter om tiltak for kildesortering.

Vi ber om at alle følger de retningslinjene som er vist ovenfor slik at vi alle kan være med å gjøre en skikkelig miljøinnsats, og samtidig redusere felleskostnadene på bygget.

Ta kontakt med drift@gcrieber.com om du lurer på hvor Miljøstasjonene våre er utplassert.

Kildesortering er delt inn i følgende fraksjoner:

PAPP | PAPIR | PLAST | EE-AVFALL | GLASS OG METALLBOKSER | TREVIRKE | SPESIALAVFALL | RESTAVFALL

Trenger du mer informasjon om kildesortering finner du det i Ragn Sells sorteringsveiledning: http://www.ragnsells.no/kildesortering/

/PRIVAT AVFALL:

Det er forbudt å kaste privat avfall i byggets beholdere/containere.  Overtredelse vil bli belastet med et gebyr på minimum kr. 2.000,-.