Marineholmen gjestehavn

Marineholmen gjestebrygge

Her kan båter inntil 50 fot få leie plass for kortere eller lengre tid. Ladestrøm (6A) og ferskvann er tilgjengelig på bryggene. Tilgang til servicesenter med toaletter, dusjer, vaskemaskin, tørketrommel og sykkelstall er inkludert i havneleien for fastboende. Det er ikke faste plasser, så man fortøyer der man finner en ledig plass. I sommersesongen er det en del gjestebåter som finner veien inn hit, men det er sjelden så fullt at man ikke finner plass.

Kaileie ved Marineholmen gjestebrygge er per 01.01.2016:
 
Korttidsopphold per døgn kr 150,-. Betales i automat på kaien.

Langtidsleie ved flytebryggen kr 2.000,- per måned.

Kaileie faktureres forskuddsvis per måned. Det er gjensidig oppsigelsesfrist på 1 måned fra følgende månedsskifte. Det er ingen dugnadsplikt eller pålagte nattevakter.

Parkeringsplass for bil inngår ikke i leieavtalen, men er mulig å bestille ekstra. Det er avgiftsparkering i hele området.

Marineholmen gjestebrygge ligger sentralt plassert i Marineholmen Forskningspark. Vi er opptatt av at alle som leier plass hos oss har fokus på at båtene skal se ordentlig ut. Vi forventer og krever at de båtene som leier hos oss blir jevnlig vasket og vedlikeholdt.  Båter som ikke blir vedlikeholdt og vasket regelmessig, kan bli oppsagt og bortvist fra området. Marineholmen gjestebrygge skal være et trivelig og trygt sted å ha båten, og de som bor i båtene deltar i å se etter hverandres båter.  Det er strengt forbudt å tømme septikktanker eller lense bunnvann med olje mens man ligger i havnen. Det er et generelt forbud mot å tømme kloakk i sjøen nærmere enn 300 meter fra land. De fleste beboerne bruker derfor kun toalettene på land.