Solheimsviken gjestebrygge

Solheimsviken gjestebrygge

Vi har 10 – 15 plasser for båter inntil 60 fot langs bryggene innerst i viken. Noen av båtene ligger longside på piren, mens de fleste ligger med hekken inn mot en betongbrygge innerst i viken. De som ligger ved betongbryggen har to faste moringer hver som de fortøyer i baugen. Landstrøm og ferskvann er tilgjengelig på bryggene. Tilgang til servicesenter med toaletter, dusjer, vaskemaskin, tørketrommel og sykkelstall er inkludert i havneleien for fastboende. Det bor folk i mange av de båtene som ligger i gjestehavnen.

Kaileie i Solheimsviken gjestehavn er per 01.01.2016:

Korttidsopphold per døgn kr 150 - Betales i automat på kaien.

Langtidsleie ved flytebryggen - kr 600,- per breddemeter per måned (En seilbåt med bredde = 4 meter = kr 2.400,-/mnd.)

Langtidsleie longside ved kaien  - kr 200,- per lengdemeter per måned (En seilbåt med lengde =12 meter = kr 2.400,-/mnd.)

Kaileie faktureres forskuddsvis per kvartal. Det er gjensidig oppsigelsesfrist er 3 måneder fra neste månedsskifte. Det er ingen dugnadsplikt eller pålagte nattevakter.

Parkeringsplass for bil inngår ikke i leieavtalen, men er mulig å bestille ekstra. Det er avgiftsparkering i hele området.


Solheimsviken båthavn ligger sentralt plassert i Solheimsviken. Vi er opptatt av at alle som leier plass hos oss har fokus på at båtene skal se ordentlig ut. Vi forventer og krever at de båtene som leier hos oss blir jevnlig vasket og vedlikeholdt. Båter som ikke blir vedlikeholdt og vasket regelmessig, kan bli oppsagt og bortvist fra området. Solheimsviken gjestebrygge skal være et trivelig og trygt sted å ha båten, og de som bor i båtene deltar i å se etter hverandres båter. Det er strengt forbudt å tømme septikktanker eller lense bunnvann med olje mens man ligger i havnen. Det er et generelt forbud mot å tømme kloakk i sjøen nærmere enn 300 meter fra land. De fleste beboerne bruker derfor kun toalettene på land.