Illustrasjon av Marin Klynge på Marineholmen

Marin klynge på Marineholmen

Marineholmen løser behovet for samlokalisering.

Morgendagens viktigste næring - nasjonalt og globalt

Økt befolkningsvekst, ressursforvaltning og globale klimautfordringer gjør havforskning og marin næring til noen av de aller viktigste satsingsområdene i vår tid. Bergensregionen er allerede en ledende global aktør innen marin næring og forskning. Blant annet holder flere verdensledende fagmiljøer innen hav og klimaforskning til her. I 2016 er hele 700 årsverk knyttet til Bergen marine forskningsklynge.

Næringens fremtidige konkurranseevne er avhengig av et tettere samarbeid med forskningen og en bevisst styrking av forskningsmiljøene.

Marineholmen løser behovet for samlokalisering

  • Beliggenhet ved sjøen.
  • Omfatter et ca. 45 000 m2 ferdig regulert område som er godkjent for næringsutbygging.
  • Ligger tett ved viktige samarbeidsinstitusjoner og kompetansemiljøer som UiB, Realfagbygget, Biologisk institutt og Bjerknessenteret.

Les mer om Morgendagens marine kraftsentrum.

Les mer om ledige lokaler på Marineholmen.

Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt konseptvalgutredning (KVU) om lokalisering av marine FoU-virksomheter i Bergen. 

Den marine forskningsklyngen kan være klar allerede om fire år. – Vi legger ikke skjul på at vi ønsker enda flere marine aktører inn på Marineholmen, og har veldig tro på de gevinstene en kan få av samlokalisering av de tunge, marine miljøene, sier Tor Instanes til På Høyden.

Konseptvalgutredning for lokalisering av marine FoU-virksomheter i Bergen.

Relaterte historier Vis