Visjoner

Les om våre visjonære tanker for områdene som eies/driftes av GC Rieber Eiendom.

Illustrasjon av Marin Klynge på Marineholmen

Marin klynge på Marineholmen

Marineholmen løser behovet for samlokalisering. Næringens fremtidige konkurranseevne er avhengig av et tettere samarbeid med forskningen og en bevisst styrking av forskningsmiljøene.

Les mer
Prosjekt på Birkeland

Næringspark på Birkeland

Ambisjonen er å utvikle en helhetlig næringspark med mange servicetilbud og høye miljømålsettinger. En næringspark for store og små bedrifter innen olje, offshore, energi og teknologi.

Les mer