Illustrasjonsfoto av GC Riebers nye Hotell- og Messesenter i Solheimsviken

Hotell og konferansesenter

Arbeidet med å etablere tomt for bygging av hotell, messe- og konferansesenter i Solheimsviken har pågått siden høsten 2011.

Utfyllingen er i hovedtrekk ferdig. Dette er gjort ved å benytte "kortreist stein" fra utsprengningen på Haukeland Universitetssykehus. Det som nå gjenstår er oppbygging av kaifronter og nedlegging av diverse rør og kulvertføringer som skal gå gjennom tomten.

GC Rieber Eiendom venter på svar på søknad om en mindre reguleringsendring.

Setter Solheimsviken og Bergen på kartet

Vårt utgangspunkt er å etablere tre store messe- og konferansehaller som kan brukes separat eller som et hele. I tillegg etableres det flere mindre møte- og konferansesaler. Området blir et fleksibelt senter som kan brukes på forskjellige måter.

Her kan det holdes gallamiddag for 3000 personer eller konserter for 6000 personer. Man kan ta i bruk store ute- og kaiarealer og eventuelt supplere utstillerplass med ulike utvendige teltløsninger som har direkte forbindelse til messehallene. Det gir mulighet for å gjennomføre blant annet båtmesser med et allsidig tilbud som setter Bergen på kartet.

Kontakt oss om du ønsker mer informasjon om prosjektet.