Alette Ellingsen, Beddingen

Breeam In-Use – bærekraft i eksisterende bygg

Sentralt i GC Rieber-konsernet står hensynet til omgivelsene. Derfor bygger vi alle nye bygg med mål å oppnå miljøsertifiseringen BREEAM Excellent eller bedre. Nå jobber vi også for å optimalisere driften av eksisterende bygg for best mulig tilpasning til dagens miljøstandarder, gjennom forvaltnings- og sertifiseringsverktøyet Breeam In-Use.

Verktøyet benyttes i mer enn 25 land, og kan benyttes til alle typer yrkesbygg. Solheimsgaten 15, som går under navnet Beddingen, er GC Rieber Eiendoms pilot for prosjektet. Gjennom Breeam In-Use kan en evaluere og forbedre miljøytelsen i eksisterende bygg. På denne måten kan eiendomsforvaltere få et mer bevisst forhold til både miljøbelastning og driftskostnader, og bruke konkrete måleparametere for å jobbe systematisk med miljøutvikling.

Breeam In-Use er ment å være et lavterskelsystem, og krever ikke ekstern revisjon for å kunne benyttes. Det er et online verktøy der eiendomsforvaltere selv rapporterer inn byggets tilstand innen ulike kategorier, slik at en synliggjør miljøbelastningen til et enkelt bygg eller en hel portefølje under ett. Det er også mulig å få sertifikat gjennom ekstern revisjon av bygget, forvaltning og/eller bruken av bygget.

Alette Rosnæs Ellingsen, leder drift og forvaltning i GC Rieber Eiendom, har det overordnede ansvaret for Breeam In-Use-piloten;

-Dersom pilotprosjektet for Beddingen er vellykket og gir ønskede resultater i form av kostnadsbesparelser og mindre miljøbelastning, vil GC Rieber Eiendom gjennomføre tilsvarende evalueringer av ytterligere eksisterende bygg.