Digital eksamen

Digital eksamen i Solheimsviken

Universitetet i Bergen har fra i høst arrangert digitale eksamener i Administrasjonsbygget i Solheimsviken. Innen 2018 er målet at alle skriftlige skoleeksamener ved universitetet er digitale.

– Vi er veldig fornøyd med å benytte moderne lokaler for digital eksamen. Lokalene i Solheimsviken er spesielt tilrettelagt med universitets digitale eksamenssystem og strøm- og nettilgang fremlagt til alle pulter. De nye lokalene gjør eksamensavviklingen mer effektiv og reduserer behov for vakter, sier Torunn Valen som er seksjonssjef for Digitale tjenester, Studieadministrativ avdeling, ved Universitetet i Bergen.

Digital eksamen innebærer at den skriftlige skoleeksamen blir gjennomført på egen datamaskin i et felles lokale. Studenten logger seg inn på universitets eksamenssystem, skriver eksamensbesvarelsen her, og så sendes besvarelsen digitalt rett til sensor.

Universitetet har inngått avtale med GC Rieber Eiendom om leie av i alt 2000 kvadratmeter i Administrasjonsbygget.

– Vi begynte med digitale eksamener i 2014. I høst har i overkant av 60 prosent av alle skriftlige skoleeksamener blitt gjennomført digitalt, og det er mål om 100 prosent dekning i 2017. De 14.000 studentene ved universitetet gjennomfører nærmere 60 000 skriftlige skoleeksamener årlig. Høysesongen er som før i november-desember og i mai-juni. Men utviklingen går i retning av en mer kontinuerlig eksamensavvikling gjennom året.

– Det er gunstig for studentene at de nye eksamenslokalene både ligger i gangavstand fra universitetet og er godt dekket av kollektivtransport. Dette sikrer en forutsigbar avvikling av eksamen for alle parter, sier Valen.

Hva er et Senter for forskningsdrevet innovasjon? 

  • SFI-ordningen skal styrke innovasjon gjennom satsing på langsiktig forskning i et nært samarbeid mellom FoU-aktive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer. 
  • Ordningen skal styrke teknologioverføring, internasjonalisering og forskerutdanning. 
  • Det forutsettes samfinansiering mellom bedrifter, vertsinstitusjon og Forskningsrådet. 
  • Sentrene bil bli etabler for en periode på maksimalt fem pluss tre år.