Byggeprosess på Marineholmen. Nytt bygg til Det Norske Veritas.

Excellent - nummer en i Bergen!

Vi er stolte av å være først ute med BREEAM - excellent sertifisering i designfasen.

GC Rieber Eiendom oppfører i disse dager et bygg på Marineholmen der Det Norske Veritas GL skal være leietaker. Bygget klassifiseres innenfor sertifiseringsordningen BREEAM-NOR og vi har satset på det nest høyeste nivået; Excellent. Vi har nå fått tilbakemelding om at dette er oppnådd og vi har da det første bygget i Bergensområdet som får denne klassifiseringen i designfasen. Dette er et mål som flere av de store landsdekkende byggherrene satser på. Vi er stolte av å være ledende i Bergen på området.

BREEAM-NOR er Norges fremste metode for klassifisering av bærekraftige bygg og ble lansert oktober 2011. En hel bransje har stått bak utviklingen av BREEAM -NOR og setter et kvalitetsstempel på bygget når det gjelder bærekraftig miljø.