Hold av 24 september for en spennende konferanse

Spennende konferanse på BI

Oljeindustrien reduseres og vår velferd trues.

Hvordan skal vi håndtere de utfordringene dette skaper for samfunn og næringsliv? Det marine kunnskapsmiljøet er der - havet er der - hva gjør vi? BI Bergen inviterer til konferanse der diskusjonene blant annet vil omhandle hva vi skal leve av når oljerelatert virksomhet avtar. Kan eksisterende kunnskap nyttes og gi grobunn for nye næringer gjennom kompetansenæringer?

Uansett hvilke valg vi gjør, om det blir hovedvekt på videreutvikling av energiindustrien, eller det er ulike havbruksformer som vil dominere fremtiden, så vil det være viktig å ha fokus på bærekraftig hav.

Som bidragsytere til en spennende dag kan vi foreløpig nevne:

- Professor James Anderson, University of Florida
- Professor Frank Asche, University of Stavanger
- Torger Reve, Professor ved BI og tilknyttet institutt for strategi og logostikk.
- Bjørn Haugland, DNV GL AS – Executive Vice President and the Chief Sustainability Officer
- Nina M. Iversen, Professor ved BI og tilknyttet institutt for markedsføring.
- Per Grieg jr., Styreformann i Grieg Seafood
- Einar Wathne, Konsernsjef i Ewos AS

Forøvrig kommer sentrale aktører innen akademia, næringsliv, miljøbevegelse og politikk, for å drøfte de muligheter og utfordringer vi står overfor i vår umiddelbare fremtid.

Følg oss videre for mer informasjon i tiden som kommer. Hold av dagen 24 september!