Anniversary 140 years GC Rieber

GC Rieber 140 år

GC Rieber fyller 140 år i år, og feirer med en intern Innovation Challenge og modernisert logo.

I sommer markerte GC Rieber sitt 140-årsjubileum i Grieghallen. I stedet for å feire det man har oppnådd gjennom disse 140 årene var hovedfokus rettet mot fremtiden, bl.a. gjennom finale i GC Riebers Innovation Challenge. Vinnerteamet "Recovered Fish Oil" hentet hjem publikumsprisen for beste innovasjonsprosjekt i konsernet. Inne i salen var tingene snudd opp ned for anledningen: De ansatte fikk ta plass på scenen mens administrerende direktør Paul Christian Rieber holdt sin presentasjon fra salen! Her viste han blant annet GC Riebers logo i redesignet utgave.

Symboliserer mor/datter-forholdet

Den opprinnelige logoen er utformet av Emma Gysin som var gift med selskapets grunnlegger. Den er basert på Rieber-familiens slektsvåpen og forestiller en svane som ribber sitt bryst for sine unger. – Et godt kjennetegn på GC Riebers forretningsmodell og mor/datter–rollen, forklarte Paul Christian Rieber. – Logoen utstråler på mange måter også selve grunntanken med familieeide bedrifter – nemlig det å overlevere bedriften fra èn generasjon til den neste – i minst like god forfatning som da vi selv overtok.

Ønsket neste generasjon lykke til

For å medvirke til kontinuitet og en god fremtid for GC Rieber, er selskapet allerede godt i gang med overleveringen til 5. generasjon. Tre døtre og flere andre familieaksjonærer har allerede overtatt eierposter og styreoppgaver i selskapene. Paul Christian Rieber benyttet anledningen til å ønske de lykke til i sine respektive roller.