Slippen Marineholmen korridor

GC Rieber Eiendom tar i bruk fremtidens kontorløsninger

-Gjenbruk av byggmaterialer er fremtiden for byggebransjen, sier prosjektdirektør i GC Rieber Eiendom, Gunnar Hernborg. Vi har gått sammen med blant andre Moelven Modus om å etablere gjenbrukslager for kontorinnredning. 

Rundt 11 tonn Co2 slippes ut i atmosfæren når vegger, dører og andre byggematerialer produseres til et middels stort kontorlokale. Dette vil GC Rieber, Moelven Modus og flere andre aktører i bransjen gjøre noe med. - Vi vil ha fokus på å tenke sirkulært. Det vil si at de materialene vi produserer i dag også skal kunne brukes 30 år frem i tid, sier Peder Welander, markedssjef i Moelven Modus.

Leasing av materialer

GC Rieber Eiendom, Moelven Modus og andre byggherrer i Bergen har derfor gått sammen om å etablere et gjenbrukslager, der vegger, dører og andre system-produkter blir levert inn når kontorlokaler skal bygges om. Når nye kontorlokaler igjen skal bygges om, kan aktørene hente brukte materialer fra lageret. - Det blir en slags leasingtjeneste for materialer, forteller Hernborg entusiastisk.

Sterk miljøprofil

På den måten spares altså miljøet for skadelige utslipp og minsker avfallsmengden i seg selv. Hernborg er godt fornøyd med miljøsatsingen. - GC Rieber Eiendom har en sterk miljøprofil og vi er opptatt av å tilby grønne løsninger til leietakerne våre. Blant annet har vi bygget ”Basen” som er Breeam Excellent-sertifisert, og ferdigstiller bygget ”Lanternen”, som får samme sertifisering, i løpet av neste halvår. I tillegg tilbyr vi elbildelering og miljøsykler for leietakerne våre, avslutter han.

Reportasje i Moelvens mediarom 

Relaterte saker Vis