Høye energi- og miljøambisjoner i Solheimsviken

Massivtrebygget Skipet, i Solheimsviken, har høye energi- og miljøambisjoner og skal ta i bruk lokal fornybar solstrømproduksjon til eget forbruk.

TEKST: Asbjørn Orheim Stoveland (Sweco Norge AS)

 

Det etableres 198 solcellemoduler som tilsvarer 54 kW peak installert effekt. Dette kombineres med grønne levende tak rundt solcellene på en helhetlig måte, slik at mest mulig av taket bidrar til byggets miljøprofil. Solcelleanlegget skal produsere i snitt over 37 000 kWh/år.

Brukte bilbatterier

I tillegg får Skipet en innovativ energilagringsløsning. Det etableres en batteribank – et energilager – basert på 10 gjenbrukte Nissan Leaf batterier. Elbilbatterier som skiftes ut har ofte betydelig restkapasitet igjen, og har vært en underutnyttet ressurs frem til nå. I Skipet skal disse batteriene bidra til å holde effekttopper fra strømnettet så lave som mulig, ved at det hentes energi fra batteriene i perioder hvor bygget trenger ekstra mye strøm. Dette sparer penger og reduserer belastningen på nettet. I tillegg vil batteriene fungere som mellomlager når bygget produserer mer solenergi enn det trenger, for å sikre at mest mulig solenergi går til eget bruk. Batterier forventes å bli en svært viktig faktor for fremtidens energinett med økt bruk av fornybare energikilder som sol og vind, men er energikrevende og ofte en belastning for miljøet å produsere. Skipet bidrar dermed til utvikling innen ressurseffektiv energilagring.

Energilagringssystemet i Skipet er levert av Eco Store og er bygget opp av 10 Nissan Leaf batterier som leverer 150 KWh / 50 KW. Det skal benyttes til å lastutjevne bygget og kobles sammen med solcellesystement via SD- anlegget.

Etter endt liv i elbilen har batteriene fortsatt rundt 70 % kapasitet og 10-15 års gjenværende levetid dersom de benyttes riktig. I Norge, nå med over 250 000 elbiler, gir dette en enorm kilde til rimelige sirkulærækonomiske energilagringsystemer. Vi har gjennom Skipet, som en av de første i Norge, tatt i bruk denne muligheten.

Prosjektet mottok støtte fra Enova i programmet «Introduksjon av ny teknologi for bygg og områder» for løsningen.

 

Biologisk mangfold

Byen er hjem og arbeidsplass for svært mange av oss. Vi mennesker påvirkes sterkt av våre omgivelser både fysisk og psykisk. Ved å danne livsgrunnlag for andre organismer på byens «femte fasade» (taket) får vi mange fordeler: demping av lyd, reduksjon av støv og reduserte temperatursvingninger. På «Skipet» har vi en kombinasjon av flate sedumtak, utført som kompakte tak og skrå luftede tak (kalde tak). På de skrå takene, som det er mest av på «Skipet», er det fall opp mot 35 grader. Her er det montert geonett for å hindre sig i vekstlaget.