Hotell i Solheimsviken

Spennende hotellplaner

Nå er tomten klar.

Det har vært jobbet en stund med planene til hotell- konferanse og messesenter i Solheimsviken. Arbeidet med å klargjøre for bygget har pågått kontinuerlig siden tomten ble fylt ut. De siste månedene har et 22 tonns lodd komprimert tomten med over en meter. Denne dypkomprimeringen gjør at man kan bygge direkte på tomten uten å måtte borre kostbare peler ned til fjell. Det er også blitt lagt ned en rørledning med en diameter på hele 2 meter gjennom tomten. I tillegg er det lagt ned rør for sjøvannskjøling av Bergen Helsehus Legevakten og til fremtidig hotell, konferanse og messesenter.

Designet for hotell, messe og konferanseprosjekt er i ferd med å bli endret. Det vil bli meldt inn en endret reguleringsplan like over ferien. Følg oss videre for å holde deg informert om alt som skjer på våre områder!