Kranselag på VilVite. Tor Instanes fra GC Rieber Eiendom og Kåre Samnøy fra DNV GL.

Kranselag for DNV GL

Kranselag for nybygg på Marineholmen.

I dag var det samlet til fest på VilVite da DNV GL's nybygg på Marnineholmen har fått tak! Her var det representanter fra både eiendomsavdelingen til GC Rieber, leietaker, prosjektleder, arkitekt, rådgivere, byggeleder og entreprenører. På bildet ser vi representant for GC Rieber Eiendom ved Tor Instanes og Det Norske Veritas GL ved Kåre Samnøy. Det ble servert snitter og kaker, og det ble holdt taler der alle arbeiderne fikk velfortjent ros for sitt arbeid. 

Kranselag, også kalt sperreskål eller mønsåsfest, er en gammel byggetradisjon som gikk ut på at snekkerne setter opp en krans eller busk i mønet når huset var under tett tak. Byggherren spanderte så en fest på snekkerne innen en uke. I dag er dette gjerne en gave eller et måltid.