Stige i vannet

Kunst på Marineholmen

I perioden 22-29 juni 2015 arrangeres workshop/ kunstutstilling på Marineholmen.

Under ledelse av designteamet ON/OFF Studio - Berlin skal workshopen produsere kunstinstallasjoner som kan flyttes rundt i byen. Prosjektet er støttet av Norsk Kulturråd og Bergen Kommune.

Utstillingen åpner lørdag 27. juni.

Tema for utstillingen «The Commons» er fellesverdier som lys, luft, vann, utsikt og plass. Verdier som de Bergenske almenningene tradisjonelt har ivaretatt. Kunstverkene skal uttrykke  ulike sammenhenger mellom mennesker og steder; verdier og omgivelser. Utstillingen handler om byen som komplekst fenomen som speiler samfunnets endringer i behov og utfordringer.

ON/OFF er et nettverk av unge designere, arkitekter, økonomer, filmskapere og urbanister. De lager kunstprosjekter som undersøker byen og dens prosesser.  ON/OFF ser på kunstprosjektene som  verktøy - som fysiske og sosiale strukturer - som muliggjør felles engasjement med innbyggerne på det stedet der forsøkene utføres.

Kunstprosjektene gir oss som ferdes i området de neste ukene mulighet til å stille spørsmål, "tune" inn og oppdage nye realiteter. Det er et poeng ved prosjektet at forbipasserende tar kontakt og kommer med synspunkter og innspill til det som lages, og på den måten får et eieforhold til prosjektet.

Dette blir en markering full av glede og energi, mens vi venter på at gangbroen «Småpudden» skal bli ferdig og knytte sammen byen på begge sider av Damsgårdssundet.