Illustrasjon av MIR

Langsiktig og bærekraftig - til glede for nye generasjoner

GC Riebers leveregel nr. 10 sier “Naturressurser skal overlates til våre etterkommere i minst like god forfatning som da vi overtok”. 

Oppfatninger av hva som er en bærekraftig løsning er ulik fra person til person og over tid. Fra min egen oppvekst i indre Hardanger husker jeg den kommunale lastebilen som hentet bosset i svære søppelsekker. Når bossbilen var full, kjørte den til Tyssedalsberget der riksveien var sprengt inn i fjellsiden. Der ble alt bosset tippet 50 meter rett i Sørfjorden. Ute av syne – ute av sinn.

I dag vet vi heldigvis bedre og alle vil si at det ikke var bærekraftig. Vi vet for eksempel at det tar 450 år for naturen å bryte ned en plastflaske. Jeg husker også fortellinger om hvordan byggematerialer fra gamle trebygg ble gjenbrukt i nye bygg. Den gang var det en selvfølge å gjenbruke verdifulle ressurser – fordi det var kostbart å kjøpe nytt. I dag kaller vi det sirkulærøkonomi og god bærekraft.

I 2019 har GC Rieber 140 års jubileum. Gjennom disse årene har GC Rieber drevet innen en rekke forskjellige virksomhetsområder. Hele tiden hatt fokus på å drive langsiktig og bærekraftig – ord du også finner i GC Riebers verdigrunnlag. Likevel utfordrer vi hverandre stadig når det gjelder våre interne bærekraftmål og vet at vi alltid kan gjøre mer for å redusere vårt fotavtrykk.

Som medlem av UN Global Impact har vi satt oss ambisiøse mål for byggene våre både når det gjelder materialbruk, energiforbruk og selve byggeprosessen. Blant bærekraftmålene har vi valgt å fokusere på nr 7, 11, 12 og 13 . Det handler om ren energi for alle, bærekraftige byer og samfunn, ansvarlig forbruk og produksjon – og sist men ikke minst: stoppe klimaendringene. Eiendom er i verdenssammenheng en 40 % bransje. Det betyr at bygg bruker 40 % av verdens energi og står for 40 % av utslippene. Vi kjenner på et særskilt ansvar for å redusere dette fotavtrykket.

 

 

I GC Rieber Eiendom har vi valgt BREEAM som miljøstandard og oppfører våre nybygg i nest høyeste miljøklasse (BREEAM Excellent). Når det gjelder eksisterende bygg sertifiserer vi oss i BREEAM In-Use- Disse oppnår ikke så høy score som Excellent, men vi setter oss stadig høyere mål. Noen av tiltakene for å bygge smartere og mer bærekraftig, er at vi bruker sjøvann fra 100 meters dyp til å kjøle byggene våre, at vi benytter miljøvennlig fjernvarme og solceller til oppvarming, og at vi skal prøve ut en løsning med brukte bilbatterier for å ta unna energitoppene i byggene våre. Vi strekker oss stadig mot å bygge smarte bygg som hele tiden justerer seg for et lavt energiforbruk. Om 100 år har massivtre-bygget Skipet trolig avtjent sin tjeneste. Da er jeg overbevist om at gjenbruk vil være en selvfølge og at de flotte trebjelkene får et nytt liv i et enda mer miljøvennlig bygg.

Det er bærekraft i dag og om 100 år.

 

Tor Instanes

Administrerende direktør

GC Rieber Eiendom