Vi bygger nytt for Lerøy på Marineholmen

Lerøy til Marineholmen

Lerøy Seafood flytter fra Bontelabo og inn i det marine miljøet på Marineholmen.

Vi gleder oss over at Lerøy valgte Marineholmen som lokalisering for sitt nye hovedkontor. Vi bygger nytt, og navnet vil bli "Lanternen". Nydelig beliggenhet mellom VilVite- senteret og kaikanten mot Puddefjorden.

Lerøy er verdens nest største selskap innen oppdrett av laks og ørret, med 2500 ansatte. Av disse skal ca. 200 ta plass i det nye hovedkontoret. Vår direktør Tor Instanes sier det er visjonært av Lerøy å komme til Marineholmen - "Vårt mål er ikke bare å legge til rette for tett faglig samarbeid mellom de ulike nærings- og forskningsmiljøer, men også å skape rom for de tilfeldige møtene på tvers av bedrifter og institusjoner. Vi har, sammen med Marineholmen Forskningspark et ønske om å samle alle forskningsmiljøene innen det marine i Bergen i dette området. Vi har fortsatt ledige tomter og utbyggingsplanene klare".

Marineholmen Forskningspark ble etablert i 1988, med en tanke om å føre næringsliv og forskning tettere sammen. De siste årene er en stadig stekere marin klynge etablert i området med en lang rekke nybygg. I dag jobber ca. 800 menn og kvinner innen det marine feltet på Marineholmen.

Ønsker du å bli en del av den marine klynge? Ta kontakt med oss!

Noe av tekst er hentet fra BT's reportasje 26.05.16