Marineholmen Ocean Energy

Marineholmen Ocean Energy – vann og grønn energi

Marineholmen Forskningspark 100% eier av Marineholmen Ocean Energy (tidligere Indre Puddefjorden Energisentral). 

Marineholmen Forskningspark AS overtar Indre Puddefjorden Energisentral AS, og endrer navnet til Marineholmen Ocean Energy. 

Energisentralen ble satt i drift juni 2011 og forsyner Marineholmen og Solheimsviken med kjøling fra sjøvann. Marineholmen Ocean Energy har god kapasitet til ytterligere ekspansjon. 

Vann til Marin Klynge

Det kalde vannet blir primært brukt til kjøling av byggene og til vann til fiskeforsøk. Fiskeforsøk og laboratorievirksomhet er viktige årsaker til at Marineholmen Forskningspark overtar eierskapet, som pådriver og tilrettelegger for den marine klyngevirksomheten. God infrastruktur er essensielt for å opprettholde konkurransedyktighet innen forskning og marin virksomhet. 

Miljøgevinst 

Sjøvannet tas inn gjennom en 2,5 km lang plastledning, senket i fjorden fra Marineholmen og ut i byfjorden på 100 meters dyp. Sjøvannsledningen tar inn ca. 1 000 liter vann per sekund. Ved bruk av dette vannet til kjøling sparer vi ca. 2 mill. kWh per år i forhold til vanlig kjøleteknologi, som tilsvarer en årlig reduksjon på ca. 1 210 tonn CO2.

 

Ta kontakt med GC Rieber Eiendom for mer informasjon om Marineholmen Ocean Energy. 

 

Relaterte historier Vis