Renere Havn Bergen

Prosjekt "Renere havn Bergen"

Mandag 29. mai gjestet klima- og miljøminister Vidar Helgesen Marineholmen og prosjekt "Renere havn Bergen".

Byrådene Anna Elisa Tryti og Julie Andersland ønsket velkommen i en innledende samling på BI, og tok Helgesen med på en omvisning i området ved Puddefjorden. Både Andersland og Tryti snakket om viktigheten av opprydningen i byfjorden, særlig med byens status som sjømatby. 

Sjøbunnen i Bergen havn er sterkt forurenset av miljøgifter som PCB og kvikksølv, som innebærer en risiko for mennesker såvel som økosystemet. Prosjekt "Renere havn Bergen" er et samarbeid mellom Bergen kommune, Bergen og Omland havnevesen og Miljødirektoratet, og har som formål å rydde opp i havbunnen og isolere miljøgiftene. Prosjektet omfatter arbeid både i Puddefjorden, Store Lungegårdsvann og Vågen. Sjøbunnen i Puddefjorden skal dekkes med tunnelboremasser fra jernbanesporet gjennom Ulriken. Massene er finkornet, noe som gjør det mulig å dekke til bunnen helt. Prosjektet har mange involverte, og i tillegg til den formelle prosjektorganisasjonen innebærer prosjektet et tett samarbeid med en rekke private aktører, organisasjoner og innbyggere. 

Gry B. Stenersen, prosjektleder i Bymiljøetaten i Bergen Kommune, forklarte at kommunen har en tett dialog med innbyggerne underveis i prosjektet. Skrot fra havbunnen, alt fra sykler og paraplyer til bildekk, skal tas vare på og stilles ut. 

 

Gry Stenersen, Daniel Røssland og Terje Engevik fra Bymiljøetaten i Bergen,
med en prøve på tunnelboremassene som skal brukes til utfylling. 

 

 

 

 

Relaterte saker Vis