Building for DNB in Solheimsviken

Salg av DNB- bygget i Bergen

GC Rieber Eiendoms datterselskap Solheimsviken Næringspark AS har solgt DNB-bygget i Solheimsgaten 7 A-E i Bergen, til Storebrand Eiendomsfond Norge KS. Transaksjonen er basert på en eiendomsverdi på 1.472 millioner kroner. Overtagelsen fant sted medio januar 2016.

DNB-bygget ble ferdigstilt i september 2013 og er et moderne kontorbygg med høy teknisk standard og attraktiv beliggenhet. Eiendommen er på totalt 43.500 m2 og DNB Bank ASA er hovedleietaker med langsiktig leiekontrakt.

Eiendommen ble lagt ut i markedet like over sommeren 2015 og fikk god oppmerksomhet fra innenlandske og utenlandske investorer. Storebrand og GC Rieber har mye de samme tanker og visjoner rundt kundefokus og eiendomsutvikling, og vi er svært glade for at det ble akkurat Storebrand som endte opp som kjøper sier adm. dir. i GC Rieber Eiendom, Tor Instanes.

Storebrand Eiendomsfond Norge KS er eiet av Storebrand Livsforsikring AS og 48 andre investorer, hovedsakelig pensjonskasser og stiftelser. Selskapet er i kraftig vekst og vil etter transaksjonen eie en eiendomsportefølje med verdi 7,7 milliarder kroner. - Solheimsgaten 7 A-E, som moderne og fremtidsrettet bygg med god beliggenhet og en solid leietaker på lang kontrakt, passer godt inn i selskapets investeringsstrategi, sier Anders Berggren, leder eiendom i Storebrand Asset Management AS. Det er pensjonssparing for ansatte i offentlige og private virksomheter som investeres i bygget. Det skal gi en trygg, forutsigbar og god avkastning i mange år.

For GC Rieber Eiendom betyr dette at kapitalen som frigjøres kan investeres i en mulig samlokalisering av de marine forskningsmiljøene i Bergen på Marineholmen. - I forskningsparken har vi en ledig tomt vegg i vegg med marinbiologene og laboratoriene til UIB. Vi kan starte bygging så snart Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) ønsker det, forteller Instanes. Med en offentlig privat samarbeid (OPS) løsning kan Havforskningsinstiuttet, NIFES og Fiskeridirektoratet samlokaliseres med UiB innen få år. Vi tror at samlokaliserte marine forskere vil skape mer og bedre marin forskning i Bergen.

Å selge ferdig utviklet eiendom er en naturlig del av vår strategi sier adm. dir. Paul-Chr. Rieber i morselskapet GC Rieber. Dette er noe vi tidvis gjør innen alle våre virksomheter – ikke for ofte, men heller ikke for sjeldent. «For å bevare skal vi alltid fornye» - heter vår leveregel nr. 13.