Salmon Group flytter til Marinehomen i løpet av høsten 2017

Salmon Group flytter til Marineholmen

Vi ønsker Salmon Group velkommen som leietaker i Merkantilen på Marineholmen fra høsten 2017. 

Salmon Group er et nettverk for lokale, familieeide oppdrettsselskaper. Selskapet har sin base i Bergen, og yter service til 45 aksjonærer langs nesten hele norskekysten. De bidrar sterkt til forskning og kunnskapsdeling både i sitt nettverk, men også generelt i den marine klyngen, og jobber for å være en viktig bidragsyter til det økende behovet for fisk og protein på verdensbasis. 

Nyttig å flytte til miljøet

 Salmon Group ser stor nytte av å fysisk flytte sammen med et miljø som har høyt fokus på forskning og utvikling av næringen i en retning som fokuserer på bærekraft og teknologisk innovasjon.  Dette står helt i stil med vår egen visjon om å utvikle Salmon Group-nettverket med en fremoverlent holdning til de utfordringer næringen står ovenfor, sier Adm. Dir. i Salmon Group, Anne-Kristine Øe, i en pressemelding på selskapets nettsider.

Marineholmen tilrettelegger for klyngevirksomhet

Marineholmen er Norges største samling av marin kompetanse og med Salmon Group lokalisert her blir miljøet ytterligere styrket. Vi har stor tro på effekten av å samle gründere, studenter, forskere, forvaltning og næring innen det marine og maritime. Nærhet gjør at mennesker lettere møtes og utvikler ny kunnskap og nye ideer, sier Tor Instanes, administrerende direktør i Marineholmen Forskningspark og GC Rieber Eiendom.

Gjennom å legge til rette for klyngevirksomhet kan Marineholmen bidra til at ideer og resultater raskere kan bli til kommersiell virksomhet. Forskningsparken ble stiftet i 1988, med formål å knytte næringsliv og forskning tettere sammen. De senere år har området opplevd stor økning i leietakere innen marine næringer og ser resultater av klyngevirksomhet i praksis. Ikke minst er studentene viktig; med Universitetet i Bergen og Handelshøyskolen BI i området, er kompetansebedriftene i den marine kunnskapsklyngen sikret stadig tilgang på nye talenter og oppdatert kunnskap. 

 

Ta kontakt med GC Rieber Eiendom for informasjon om ledige lokaler på Marineholmen. 

Relaterte historier Vis