Avdukning av grunnstein til Småpudden

Byggestart for Småpudden

Henning Warloe og Eiler Macody Lund avduket grunnsteinen til Småpudden bro.

"Om den er mindre enn Puddefjordsbroen, er den større i betydning" sa Henning Warloe da han sammen med Eiler Macody Lund avduket grunnsteinen til Småpuddens bro 4 mars. Dette er starten på drøyt et år med byggearbeid.

Småpudden er navnet på den 154 meter lange broen som tar deg mellom Løvstakken og Bergen sentrum. Den skal stå ferdig våren 2016. Bredden på broen varierer mellom seks og åtte meter, med eget felt for gående og sykler.

Bergen Kommune informerer om arbeidet med spuntkassene pågår til midten av juni og vil i perioder gi en del støy. Når alle spuntkasser er på plass, vil støyen avta. Arbeid vil pågå mandag til fredag kl. 0700 - 1900 og lørdag kl. 0700-1500.

For mer informasjon, vennligst se kommunens hjemmesider.