Sortering i fokus i rehabiliteringsprosjekt på Bontelabo

Gjennom vinteren og våren 2021 har vi jobbet med et stort ombyggingsprosjekt for Bergen Kommune på Bontelabo. Boetatens sosiale botjenester skulle samlokaliseres og trengte større lokaler.

Fra oppstarten av prosjektet ble det fokusert på gjenbruk av materialer, samt sortering av avfall så tidlig som mulig i riveprosessen. Vi vet av erfaring at det vil være med å sikre en høy sorteringsgrad til slutt, spesielt i et prosjekt av denne størrelse og kompleksitet.

Stadig en læringsprosess

“Vi jobber aktivt med å finne gode og bærekraftige løsninger både i prosjektering-, forvaltning- og driftsfase.” sier Alette Ellingsen, leder for GC Rieber Eiendoms Drift og forvaltningsavdeling.

Bygg- og eiendomsbransjen er en klimaversting og omtales ofte som 40 % bransjen da vi står for inntil 40 % av klimagassutslippene på verdensbasis. Derfor ønsker vi hele tiden å lære – for å bli bedre.

Gjenbruk av materialer

“Etter vår erfaring for å oppnå en høy grad av gjenbruk i prosjektet er det viktig at leietaker er delaktig fra tidlig fase. Vi inviterte til befaring i lokalene før rivning”, sier prosjektleder Kim Ove Grenby.

Vi fikk dermed raskt oversikt over hvilke elementer fra eksisterende lokaler som kunne brukes videre. Her ble det plukket ut kjøkkenseksjoner, gipsvegger, teppefliser og armaturer som ble lagret midlertidig for å se på mulighet for gjenbruk senere i prosessen.

 

Flere av de gamle gipsveggene endte med å bli brukt som det innerste laget i oppbygging av nye vegger, noe materiell ble gjenbrukt i andre prosjekter, og noe står fremdeles på lager – klart til å brukes i et senere prosjekt.

Sortering av avfall - praktiske erfaringer

Som nevnt var det viktig for oss å sortere avfall fra tidlig fase. En fordel i dette prosjektet var at vi hadde store arealer tilgjengelig og dermed var det «enkelt» å sortere avfallet i lokalet, før det ble transportert direkte til containere på utsiden av bygget.

Prosjektet blir også mer ryddig underveis fordi alt sorteres med en gang og materialer blir ikke liggende rundt å «slenge».

Vi ser stadig at det er plassbegrensninger som gjør det vanskelig å oppnå en høy sorteringsgrad. Ofte er det dårlig plass inne i arealene og det krever en del kvadratmeter å få inn mange ulike fraksjoner. Dersom man har areal utendørs tilgjengelig er det langt enklere å sortere godt.

En annen fordel i dette prosjektet var at vi brukte samme firma til rivning og demontering som til oppbygging av arealene. Dette gjorde at det ble langt enklere å planlegge fremdriften.

Resultatet?

Sorteringsgraden i dette prosjektet endte på 94,53 %. Det tallet er vi svært fornøyde med og vi vil
gjennomføre flere av de samme tiltakene også i fremtidige prosjekter.

Ytterligere klimatiltak på Bontelabo kan vi sammen med leietaker investere i gjennom å benytte leieavtalens "Grønne bilag".

Vi har også vårt eget varmeanlegg som leverer til Bontelabo. Anlegget oppgraderes i disse dager og er dimensjonert for å kunne fjerne elektriske ovner som er benyttet i bygget. Denne varmepumpen leveres med kuldemedium ammoniakk som er et naturlig middel uten klimaskadelige utslipp. Sommerstid benytter vi sjøvann som dekker kjølebehovet i form av frikjøling.

 

 

Etat for sosiale botjenester flyttet inn i sine nye, flotte lokaler i sommer og er svært fornøyd. Etter noen utfordringer knyttet til korona-pandemien kom vi til slutt i mål med et meget tilfredsstillende resultat.