Tilbyr 30 nye gründer-plasser i felles havsatsing

Det skal bli lettere å være gründer. Nå har fem hav- relaterte aktører gått sammen om et nytt inkubatorprogram innenfor havnæringen. Programmet vil sikre plass til 30 nye gründerprosjekter med oppstart i januar -22.

Samler krefter for å løfte havgründer

Et formidabelt felles løft for havbyen Bergen, konstaterer VIS-sjefen Stine Sammen med NCE Seafood Innovation, GCE Ocean Technology, Ocean Innovation Katapult og Connect Vest, rigger de nå den nasjonale inkubatoren for gründere innen havnæringen. Ordningen finansieres av de fem aktørene, samt SIVA, Vestland fylkeskommune og Bergen kommune.

Gjør det enklere

Hav-klyngen her på Marineholmen består av mange gode hjelpere, men det har ikke alltid vært like lett for gründerne å forholde seg til så mange ulike aktører, sier Nina Stangeland som er leder i NCE Seafood Innovation.

- Vi har vært opptatt av å sette oss i gründernes sted og skape en god og brukerstyrt prosess gjennom hele gründerløpet, legger hun til

Målet med inkubatoren er å bidra til at gode ideer blir til nye bærekraftige og lønnsomme arbeidsplasser. I VIS Startup får gründerne ta del i et innovativt miljø sammen med andre hav-gründere.

- Det vi tilbyr, er en profesjonell inkubasjon. Konseptet består av rådgivning innenfor relevante områder, hjelp til å utvikle og skalere, et svært kompetent nettverk, kontorplass samt hjelp til finansiering og vekst, forklarer Hilde Indresøvde som til daglig jobber med og for gründerbedriftene i VIS Startup.

Vekst og internasjonalisering

Det er ikke bare oppstartshjelp å få gjennom den nye satsingen. Vel så viktig er det å bistå med eksport og internasjonalisering for de av selskapene som har slike ambisjoner, mener Owe Hagesæther som er daglig leder i GCE Ocean Technology.

- Internasjonalisering og hjelp til å vokse i nye markeder blir også en viktig del av tilbudet, fremhever han.

Testing og prototyping

- Her på Marineholmen har vi et verdens- ledende marint og maritimt kompetansemiljø der vi også har spisskompetanse innen offshore energi, sier Gisle Nondal, daglig leder i Ocean Innovation Katapult Samtidig fins en unik infrastruktur som stilles til disposisjon for gründerne. Her får de tilgang til avanserte 3D-printere, et verdensledende dypvanns- testsenter i tillegg til både RAS-lab og verksted for fysisk prototyping.

Flere av dagens gründerbedrifter har allerede høstet store fordeler av å benytte seg av disse fasilitetene.

Gründerboom

For øyeblikket har VIS Startup på Marineholmen rundt 35 lovende gründerbedrifter i stallen, og pågangen er stor. Hvordan opptaket til det nye gründerprogrammet blir, er ennå ikke avklart.

- Programmet er fortsatt i støpeskjeen, men et klart krav til søkerne er at ideen er bærekraftig og relatert til hav, presiserer VIS-sjefen Stine Fiksdal.

Allerede ved oppstarten av koronapandemien spådde hun gründer-boom. Ett år etter konstaterer hun at prognosen slo til.

- Mange har opplevd nedbemanning og noen har fått sluttpakker som de har investert i egen oppstartbedrift, sier hun.

Hun registrerer en stadig mer positiv holdning til å etablere egen virksomhet, noe som har sammenheng med at flere gründere lykkes med satsingen sin.

Stadig flere lykkes

Blant suksessrike oppstartbedrifter som har vært innom VIS Startup, finner vi blant annet TicketCo, Dyrekassen og musikkappen Voicy. Dyrekassen ble i 2019 verdsatt til 100 millioner kroner og ble i desember 2020 kjøpt av Felleskjøpet Agri til en ukjent pris. Voicey ble i november 2020 kjøpt av Snapchat. Salgssummen skal ifølge Aftenposten være på flere hundre millioner kroner. – Slike suksesshistorier spres fort, og styrker troen på at man kan lykkes som gründer, sier Fiksdal.

Skaffer kapital i tidlig fase

Tilgang til kapital er kritisk for at gründerbedrifter skal klare å komme over kneiken og bygge seg opp.

Gøril E. Selvik er leder i Connect Vest-Norge som kobler gründere med kapital og kompetanse.

- Uten tidligfasekapital stopper Norge, sier hun. Innovasjon Norge og andre virkemiddelaktører støtter innovasjon med milliardbeløp hvert år. Men mange av støtteordningene krever privat kapital for å utløses, forklarer hun.

- Her i regionen har vi antakelig fylkets største samling av private tidligfaseinvestorer som har organisert seg i Connect BAN (Business Angel Network). Connect BAN har så langt investert nærmere 70 millioner kroner fordelt på rundt 40 selskaper, forteller Selvik.

- Verdiskaping skjer raskere når kapital kobles med riktig kompetanse. Et godt eksempel på dette er de fem Connect- investorene som siden 2018 har investert i Bergen Carbon Solutions som gikk på børs i april i år, avslutter han.