Profile picture management team

Vi vet fra 140 års erfaring at det oppstår muligheter etter krisetider

Denne artikkelen er hentet fra Estate Magasin 02/20. Skrevet av journalist Tore Årdal, først publisert 22.04.20.
Les hele magasinet her.

GC Rieber Eiendom er parat til å hjelpe både bedrifter som skal vokse og de som må nedskalere i en omstillingsfase. Selskapet utvikler tre store områder i Bergen. Siden starten i 1879 har gruppen GC Rieber blitt utviklet gjennom fire generasjoner, både gjennom egen vekst og oppkjøp. Selskapet bærer navnet til sin gründer, Gottlieb Christian Rieber, som startet den første forretningen i Schrøder-gården i Bergen. Det som begynte med grossisthandel for huder og skinn, er i dag en gruppe med nærmere 600 medarbeidere over hele verden – både på sjø og på land. 

 

Industri, shipping og eiendom

GC Rieber opererer i dag innenfor de tre hovedsegmentene industri, shipping og eiendom. Den sistnevnte virksomheten har sitt utgangspunkt i tidligere industrieiendommer og lukkede havneområder i Bergen, hvor det ble bygget skip.

– Å utvikle slike byområder er en reise i hvordan Norge som industri- og teknologinasjon har utviklet seg til nå, men ikke minst hvordan vi legger til rette for fremtidens arbeidsplasser. Den arbeidsintensive delen av å bygge skip ble flyttet til andre land på 1980- og 1990-tallet. Da kunne disse store områdene brukes til nye og mer kunnskapsintensive arbeidsplasser, hvor det er mennesker og ideer som skal møtes, og ikke hammer, stål og nagle, sier administrerende direktør Tor Instanes i GC Rieber Eiendom.

 

Urbant innovasjonsdistrikt

– Det handler om transformasjon. Fra verft hvor folk arbeidet for å overleve til et sted de nye jobbskaperne og talentene ønsker å arbeide, bo og leve. GC Rieber arbeider for å skape et urbant innovasjonsdistrikt rundt Damsgårdssundet, hvor flere av Bergens kunnskapsklynger og store ankerinstitusjoner holder til. Det er en interessant byutviklingsreise, som mange byer har gjort på ulike måter. Vi er veldig opptatt av at disse sentrale verftsområdene må bli åpne og inkluderende og fremtidsrettet, og føler et stort ansvar for å gjøre dette riktig, sier han.

 

Inviterende førsteetasjer

I Solheimsviken er det tidligere området til Bergen Mekaniske Verksteder transformert til en næringspark med hovedvekt på leietakere innen finans- og teknologirelatert virksomhet.

– Solheimsviken har i dag ca. 4 000 arbeidsplasser og videreutvikles nå med visjonen Sol/play, Heim/stay og Vik/work. Bygningsmassen endres, og det jobbes med flere konkrete tiltak for å få menneskene til å møtes på dag, kveld og helg. Nøkkelen ligger i å gjøre førsteetasjene åpne og inviterende, sier Instanes.

Nabolagsrestauranten Colonialen i Kranen er gått fra et lunsjsted til en bar og restaurant. Et annet eksempel er teknologiinkubatoren StartupLab, som etablerte seg på gateplan i 2019 i et tett samarbeid med DNB, og hvor flere lovende teknologiselskaper nå vokser frem.

Viken Kafe og Møtesenter åpnet i 2019 da DNB åpnet opp sine leiearealer på gateplan. Neste år åpner et hotell og flere kafeer ved kaipromenaden og marinaen. 

 

Kontorbygg i massivtre

GC Rieber har fremdeles noen få eiendommer igjen å oppføre før utbyggingen av Solheimsviken er komplett. Mot slutten av inneværende år skal «Skipet» stå ferdig innerst i Puddefjorden. Bygget får et leieareal på drøyt 14 000 kvadratmeter, og blir byens første og størst kontorbygg i massivtre. «Skipet» bygges som Breeam excellent med lavt CO2-avtrykk, og får sin energimix fra sjøvann, solceller, fjernvarme og elektrisitet. GC Rieber har eget fjernkjølingsanlegg, hvor sjøvann tas fra 100 meters dyp 2,5 kilometer ute i byfjorden for å kjøle byggene. En egen batteribank med gamle Leaf-batterier plasseres i kjelleren for å optimalisere energibruken i bygget.

– Bygget vil få en unik, spennende arkitektur der trevirket i konstruksjonen blir godt synlig både innvendig og utvendig, sier han.

Etter å ha utviklet bygget og inngått avtaler med leietakere, ble eiendommen solgt til Solheimsviken Næringspark i desember i fjor.

Illustrasjon av MIR

 

Hotell med 199 rom

GC Rieber er også i ferd med oppføre et hotell med 199 rom for verdens største hotellkjede, Marriott, i Solheimsviken. Hotellet skal stå klart i mars 2021, og blir en del av kjedens nye hotellkonsept, Moxy.

Konseptet ble første gang introdusert i 2014, og er mer urbant og trendy i stilen enn tradisjonelle hoteller. Første etasje skal være åpen for alle – et møtested både for de som bor på hotellet og de lokale.

– Konseptet passer perfekt med hva vi ønsker for Solheimsviken, sier Instanes.

Innsjekking skjer i baren, og frokosten inntas på langbord. På grunnplan blir det også ledige lokaler på totalt 550 kvadratmeter for leietakere som driver utadrettet virksomhet.

Med utgangspunkt i gjeldende regulering skal GC Rieber også oppføre noen flere kontorbygg i Solheimsviken, hvorav det ene blir beliggende ved DNB-bygget.

 

Bridging Great People

I Marineholmen Forskningspark – på den andre siden av Damsgårdssundet – har GC Rieber lagt til rette for at Norges største marine økosystem er samlet. Miljøet er en kobling mellom utdanning, forskning, forvaltning, næringsliv og gründere. Visjonen for Marineholmen er «Bridging Great People». Mennesker, virksomheter og ideer skal kobles, og bygningsmassen skal legge til rette for dette  – enten det er i barnehagen, sykkelstasjonen, kaffebarene, auditoriet eller de felles laboratoriene. Facbook-siden til Marineholmen viser at forskningsparken har mange «meetups» hvor forskere, gründere, forvaltning og etablert næringsliv møtes i uformelle lunsjtreff. I de ulike byggene er det 4 000 arbeidstakere og studenter og over 100 gründerselskaper. Selskapet er omtrent halvveis i utviklingen av Marineholmen.

– Vi jobber med en ny masterplan hvor det ligger til grunn nesten en dobling av antall arbeidsplasser. Det vil også komme flere hundre boliger her, for vi ønsker å legge til rette for et aktivt innovasjonsdistrikt hvor mennesker bor, arbeider og lever sine liv i gåavstand til alt, forteller Instanes.

 

The Fishpacking District

Bontelabo – «The Fishpacking District» – er det tredje store området som GC Rieber utvikler. Selskapet har som mål å transformere Bontelabo til å bli «en attraktiv, bærekraftig og nyskapende lokasjon i et urbant sentrumsmiljø». Her skal det komme blant annet kontor, hotell, gallerier, butikker, spisesteder og barer. En uban zoo er allerede åpnet på det tidligere fiskeindustriområdet

– Dette er et område med stort potensial. Det ligger kun 500 meter fra Bryggen, men er samtidig et område som bergensere ikke kjenner. Nå ønsker vi å snu det, sier han.

– Vi har sendt inn en rammesøknad til kommunen, og arbeider aktivt med det markedsmessige både med tanke på kontor, spisesteder, kultur og andre leieforhold. Vi har stor tro på Bontelabo, og har startet transformasjonen. Når de kommunale tillatelsene er på plass, og tilstrekkelig med leietaker interesse er sikret, fortsetter vi. Men vi bygger nok ikke dette på spekk.

Illustrasjon av MIR

 

Spent på Dokken

I porteføljen til GC Rieber inngår også Havnelageret på Dokken med et areal på 25 000 kvadratmeter. Dette er imidlertid en eiendom som selskapet disponerer med utgangspunkt i en festeavtale med Bergen kommune.

– Eiendommen skal tilbakeføres til kommunen. Det blir spennende å skje hva som skjer på Dokken. Som både tomteeier og reguleringsmyndighet har Bergen kommune muligheten til å få en helhetlig og god utvikling for hele Dokken. Vi ser flere paralleller til både Marineholmen og Solheimsviken i forhold til hva man kan få til når et stort område kan utvikles med en masterplan og en oversiktlig eierstruktur, sier han.

 

Ekstra områdekvaliteter

Det ligger vel i kortene at kommunen ikke skal utvikle hele Dokken i egen regi – er det aktuelt for GC Rieber å kjøpe seg inn i dette området, hvis muligheten byr seg?

– Vi har jo erfaringer å bringe inn i Dokken, og ønsker helt klart å være i dialog med kommunen om dette. Det er naturlig at området utvikles som et offentlig-privat samarbeid, og at kommunen på denne måten kan sikre en god og helhetlig utvikling. Det er viktig at kommunen skiller rollene som eier og reguleringsmyndighet. Som eier av hele Dokken vil jeg tro kommunen vil invitere til samarbeid med private utviklere. Samtidig bør kommunen bruke eierskapet til å få frem ekstra områdekvaliteter som man ikke får til med rekkefølgebestemmelser, svarer Instanes.

 

Utvikler næringsklynger

Hva tenker du om den videre byutviklingen i Bergen sett i lys av koronakrisen?

– Vi har veldig stor tro på de områdene vi utvikler. Dessuten driver vi ikke bare med områdeutvikling, men vi bidrar også til å utvikle næringsklynger. Menneskene og aktivitet i byggene er avgjørende for å få disse klyngene til å fungere, slik at nye arbeidsplasser kan skapes etter Covid-19. Eksempelvis tilbyr vi marine ferskvann- og sjøvannslaboratorier for fisk på Marineholmen. Disse brukes som testfasiliteter for nye produkter og tjenester til oppdrettsbransjen. Riktig infrastruktur som laboratorier, er viktig for at bedriftene skal ha lyst til å være der og å utvikle seg raskt. Tenkingen rundt delingsøkonomi gjelder også for laboratorier og infrastrukturen. Det er også veldig viktig for oss som huseier å investere i arrangementer og gode møteplasser for disse næringsklyngene.

 

Lang fartstid

Instanes legger til at GC Rieber har eksistert i over 140 år, og at selskapet i denne lange perioden har opplevd en rekke opp- og nedturer.

– Etter Covid-19 vil Norge være endret. Noen bedrifter vil se nye muligheter og vil vokse. Noen må omstille seg og vil krympe. Vi vet fra 140 års erfaring at det oppstår muligheter etter krisetider, og da skal vi være der for våre leietakere. Vi trenger nå «fast track» på reguleringsplaner og byggetillatelser, slik at vi hurtig kan starte byggearbeider og legge til rette for de som ser mulighetene etter Covid-19. I mars har vi bistått kommunen med å raskt kunne prosjektere og bygge om Bergen helsehus Legevakten for å øke Covid-19 kapasiteten og gjøre bygget tryggere. Hastigheten i dette arbeidet er en inspirasjon for hvor raskt vi kan få til endring når vi samarbeider om et felles mål. Det blir en felles dugnad å få folk i arbeid etter Covid-19. Vi skal gjøre vårt, sier Instanes.