Vi er et Miljøfyrtårn

Selskapene GC Rieber Eiendom AS og GC Rieber Eiendom Drift AS er begge Miljøfyrtårn-sertifisert frem til høsten 2024.

Som Miljøfyrtårn tar vi aktivt miljøansvar og bidrar til grønn omstilling. Denne sertifiseringen er en milepæl og et viktig ledd i systematiseringen av miljøarbeidet vårt. Vår Miljøfyrtårnansvarlig internt er Jane Bore Sandal.

Å ha dette sertifikatet innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. For å bli sertifisert må man oppfylle en rekke kriterier og gjennomføre tiltak for å tilstrebe en mer miljøvennlig drift. Kriteriene omfavner kategorier som arbeidsmiljø, inneklima, reisepolicy, innkjøpsrutiner etc.

Det finnes over 7700 andre Miljøfyrtårn i Norge. Les mer på Miljøfyrtårn sine nettsider.

I tillegg til Miljøfyrtårn jobber vi aktivt med andre bærekraftsprosjekter. Vi sertifiserer blant annet byggene våre innen BREEAM-NOR og BREEAM-in-use. Dette kan du lese mer om her.