Trafikkregler for syklister

Trafikkregler for syklister

Her finner du informasjon som er nyttig og viktig for deg som sykler. Opplysningene er hentet fra Syklistenes landsforening og Trygg Trafikk.

Vil du melde en sykkelfelle? Dette kan for eksempel være dårlig vedlikehold av sykkelveger, farlige kryss, hull i vegen eller dårlig skilting. Sykkelombudet hjelper deg.

Ta kontakt med GC Rieber Eiendom om du har innspill på hvordan vi kan bidra til at du enklere kan velge sykkel som transportmiddel