Kim Ove Grenby. Driftsleder på Bontelabo.

Vedlikehold

Vedlikehold, renhold, inneklima og ombygginger.

Vedlikehold

Vedlikehold av lokaler er leietaker sitt ansvar, og skal utføres jevnlig. Ref. pkt. 13, leietakers vedlikeholdsplikt i leiekontrakt. Alle arbeider skal utføres på en håndverksmessig og god måte.

Periodisk vedlikehold: Intervallbundne arbeider skal foretas med jevne mellomrom, slik at leiearealet ikke tar skade eller får redusert levetid. F.eks. male vegger/ tak, lakkere terskler, male dørblader og karmer, male vinduer innvendig, skifte av takplater, vedlikehold av overflate på gulv o.l.

Planlagte utskiftninger av slitte overflater og fast inventar inngår i periodisk vedlikehold, som f.eks. utskifting av gulvbelegg. Periodisk vedlikehold skal gjøres av leietaker dersom intervallene for slike arbeider oppstår i leieperioden.

Løpende vedlikehold, kontroll, ettersyn, og gjennomføring av arbeider som ikke kan forutses eller planlegges, f.eks. skifte knuste vinduer, stake tette avløpsrør, reparere tilfeldige skader som oppstår på bygningsmessige og tekniske anlegg i leiearealet.

Huller/merker i vegger og takplater skal repareres/skiftes.

 

Renhold

I fellesarealer blir renholdet utført av profesjonelt personale. Vær vennlig å ikke plassere utstyr/eiendeler som kan være til hinder for renholder i fellesområder.

 

Inneklima

Inneklima påvirkes av mange faktorer. For å få et best mulig inneklima anbefales følgende:

• Sørg for daglig renhold i samsvar med instruks.

• Det er forbudt å røyke på kontoret eller i fellesrom, som for eksempel toalett, korridor og møterom.

• Kopimaskin/skrivere bør helst plasseres i eget rom.

 

Ombygging

Ombygging eller endring i leiearealet skal ha GC Rieber Eiendoms skriftlige forhåndsgodkjenning.

Arbeider utført av elektriker og rørlegger skal være pre kvalifisert av GC Rieber Eiendom.

Når ombygging er foretatt, plikter leietaker å oversende byggeregnskap. Utleier plikter å synliggjøre dette i sine regnskaper. Leietaker plikter å oppdatere FDV tegninger ved alle ombygginger.

Ref. pkt. 15, utleiers endring av leieobjektet/ eiendommen i leiekontrakt.

 

 Kontakt oss