Creating Joint Futures

Leveregler

Fundamentet for GC Rieber har alltid vært stifterens leveregler. Hver generasjon har tilført noen nye. 

  1. Det skal ikke gjøres forretninger som etter rimelig skjønn ikke er til fordel både for kjøper og selger.
  2. Det er bedre å låne ut penger enn sitt navn. Ingen spekulasjon utover den som følger av forretningen.
  3. En skal aldri legge alle eggene i én kurv.
  4. ABCDEF-regelen - At Besidde Contanter Det Er Finessen.
  5. De første tapene er alltid de minste. Det er bedre å forselge seg enn å forholde seg.
  6. Humankapitalen skal på samme måte som egenkapitalen bygges opp.
  7. Ære være den som får to strå til å vokse der det før var ett.
  8. For å bevare skal vi alltid fornye. Stadig prøve og beholde det beste. Satse der hvor vi kan bli best.
  9. Det skal være et åpent samspill mellom samfunn, forretningsforbindelser, ansatte og eiere.
  10. Naturressurser skal overlates til våre etterkommere i minst like god forfatning som da vi overtok.