Code of Conduct

For å gjøre våre samfunnsmessige mål klare for leverandører, investeringer og partnere har GC Rieber utarbeidet en Code of Conduct (CoC). Samsvar med CoC og andre relevante aspekter vektlegges ved valg av leverandører og før vi gjør investeringer. CoC er en ramme for hva vi anser som en minimumsstandard for forretningsmessig atferd. 

Code of conduct for leverandører og partnere.