Retningslinjer for etikk og samfunnsansvar

GC Rieber har en sterk forankring i felles driftsprinsipper og kjerneverdier. I tråd med gruppens verdigrunnlag, har vi utviklet felles retningslinjer for etikk og samfunnsansvar. Retningslinjene inneholder generelle prinsipper for forretningspraksis og personlig atferd, og er ment å være et utgangspunkt for de holdninger og det grunnleggende syn som definerer kulturen i GC Rieber.

Retningslinjer for etikk og samfunnsansvar i GC Rieber.