Visjon og verdier

Creating Joint Futures er vår visjon og vårt mål for fremtiden. Vi jobber for å oppfylle dette ved hjelp av våre tre verdier: kreativitet, driftighet og ansvarlighet.

 

Visjon

Vi jobber for å skape en felles fremtid gjennom økonomisk, menneskelig og samfunnsmessig utvikling. Vårt fundament er preget av langsiktig forretningsutvikling, mulighetsorientering og stabilt familieeierskap. Vårt verdigrunnlag og våre leveregler er de viktigste elementene for å oppfylle vår visjon. I  våre leveregler er balansen mellom økonomisk kraft, sterk intern kultur og hensynet til omgivelsene sentral. 

Verdier

Kreativitet - Vi stimuleres av å sette sammen brikker på nytt og tør å stille spørsmål ved etablerte sannheter.

Driftighet - Vi drives av å sette oss ambisiøse mål og arbeider utrettelig for å omskape muligheter til synlige resultater. 

Ansvarlighet - Vi utfører våre oppgaver med ansvarlighet i forhold til kunder, samfunnet, miljøet og hverandre.