Prosjekt på Birkeland

Ytrebyen: Boligprosjekt ved Birkelandskrysset

GC Rieber Eiendom går inn for å bygge bolig på Brakhaugen ved Birkelandskrysset. 

Ytrebyen - En vital og grønn ny bydel 

Ambisjonen er å bygge 650-700 leiligheter i tunbebyggelse, med bearbeidede grønne arealer og lekeplasser. 

Området ligger svært sentralt, og med to nye Bybanestopp tilknyttet tomten er det god kollektivdekning. Det er tegnet inn et støybeskyttende torg som skjermer fra trafikkstøy. I tilknytning til dette etableres aktiviteter for både voksne og barn. For mindre barn vil det tilrettelegges med barnehage og lekeplass som også kan brukes utenom barnehagens åpningstid. Fokuset på grønne arealer og valg av vegetasjon gjøres med hensikt både å utnytte tomten med gode rekreasjonsmuligheter, samt tilrettelegge for å ivareta eksisterende fugle- og dyreliv. 

Hvert tun får et fellesareal sentralt lekeareal sykkel «hus» og nedgang til parkering. Boligene er organisert rundt oppganger. Gjennomsnittshøyden på bygningene er 4 etasjer +--Parkering ligger under tunene.

Visjonen er et mangfoldig bærekraftig liv i en bydel der privat komfort, i kombinasjon med felles opplevelsesverdier er vektlagt og gitt ro.

Ta kontakt dersom du ønsker mer informasjon om utvikling av tomten på  Birkeland.