Illustrasjon av Marin Klynge på Marineholmen

Marin klynge på Marineholmen

De marine næringene blir stadig viktigere for landet vårt og utpekes ofte som fremtidsnæringen i Norge. Flere av våre globalt ledende marine aktører og kunnskapsinstitusjoner har bidratt til å bygge opp et unikt kunnskapssenter på Marineholmen.

Allerede i dag er nærmere 1 000 årsverk knyttet til den marine forskningsklyngen. Og de jobber målbevisst for at havets ressurser skal forvaltes på en bærekraftig måte – til det beste for miljøet og for kommende generasjoner.

 

På Marineholmen ønsker vi å tilrettelegge for en styrket marin satsing som fører oss helt til verdenstoppen. En spennende symbiose av utdannings- og forskningsinstitusjoner, store næringslivsaktører og små gründerbedrifter leverer stadig nye suksesshistorier som viser at vi er på rett vei.

 

Visjonen vi har valgt for Marineholmen heter: Bridging great people. Det handler nemlig ikke bare om å bygge gode og miljøeffektive næringsbygg. Vi ønsker å tiltrekke oss de intelligente og skapende miljøene og samle mennesker med engasjement og lidenskap for den marine næringen. For vi vet at når ulike disipliner og kompetansemiljø kommer sammen, oppstår helt nye perspektiver.

 

Men livet er mer enn forskning og jobb. På Marineholmen vil vi bringe mennesker sammen også utenom arbeidstid. Vi vil skape en pulserende, dynamisk og bærekraftig bydel som inspirerer både barn og voksne til å bo, leve, leke, forske og utvikle - alt på ett sted. Bridging great people handler om å bringe mennesker sammen. Å skape kontakt mellom park og fjord, mellom bolig og næring.

 

 

 

Relaterte historier Vis