Adm. dir har ordet

Publisert: 25/04/2022
Skrevet av:Tor Instanes
Kategori: Områdeutvikling
Årsrapport 2021

Dette er et utdrag fra årsrapporten for år 2021. Klikk her for å lese hele årsrapporten.

Årsrapport 2021

Dette er et utdrag fra årsrapporten for år 2021. Klikk her for å lese hele årsrapporten.

Et tilbakeblikk på 2021

I 2021 har det norske samfunnet opplevd pandemi, klimakrise og mot slutten av året høye energipriser, høye råvarepriser og økende konsumprisindeks. I skrivende stund i 2022 er Europa rystet av en forferdelig krig. Dette er hendelser som påvirker samfunnet. Enkeltmennesker, bedrifter og markeder påvirkes. Selv med alle disse hendelsene har eiendomsmarkedet i Bergen vært relativt stabilt i 2021. 

Teamet vårt

Team GC Rieber Eiendom har arbeidet proaktivt for å takle ulike utfordringer gjennom året. Det har både vært fokus på de langsiktige klima- og bærekraftmålene samt kortsiktige mål om fornøyde kunder, vekst og robust, lønnsom drift. 

Noen av våre leietakere har hatt behov for spesialordninger under pandemien, men den underliggende eiendomsdriften har vært robust med lav ledighet. I 2020/21 ferdigstilte vi to nye bygg på til sammen 23.000 m2. 

I 2022/23 har vi planer om oppstart av ytterligere to nye bygg, til sammen 13.000 m2. Dersom arbeidet med nye reguleringsplaner hadde gått så raskt og forutsigbart som det burde, hadde vi hatt enda flere bygg under oppføring. 

I 2021 har vi avholdt mange arrangementer for å koble, dele og vise frem oppstartsmiljø, næringsklynger og akademia i Solheimsviken og på Marineholmen. Da samfunnet var nedstengt ble det laget videoer som presenterte Innovasjonsdistriktet. Når det var anledning til å samle mennesker ble politikere og viktige nøkkelpersoner invitert til fysiske omvisninger i laboratorier, inkubatorer og i gründermiljøet.

I 2022 er fokuset på tiltak som gjør at våre kunder, gjester og leietakere får ny inspirasjon, ny energi og en effektiv arbeidshverdag når de igjen kommer tilbake på kontoret. Flere bygg har fått oppgradert kantiner og fellesarealer under perioder med påbud om hjemmekontor. Det er også kommet nye tjenester til Pluss-appen vår. Blant annet medlemskap i Bildeleringen.

I 2021 fusjonerte GC Rieber Eiendom AS og Solheimsviken Næringspark AS. I tillegg ble Marineholmen Forskningspark AS lagt inn i det nye selskapet. GC Rieber Eiendom AS er nå et enda mer kraftfullt selskap med betydelige kapital og menneskelige ressurser for videre vekst og utvikling. Selskapet har som mål å gjøre aksjen mer kjent og interessant for nye investorer og dermed stimulere til mer likviditet i aksjen.

Innovasjonsdistriktet

Generell markedsbeskrivelse

Eiendomsmarkedet i Bergen vurderes som godt for de fleste kundesegmenter GC Rieber Eiendom forvalter. Ved utgangen av 2021 er ledigheten i Bergen 8,2 %. Det er samme nivå som i 2020, men det er stor forskjell i ledighet mellom bydelene. 

Etterspørselen etter kontorlokaler i våre bygg oppleves fortsatt som god, med lav ledighet og stabile leiepriser.

2021 ble nok et godt år i transaksjonsmarkedet for kjøp og salg av eiendom i Bergen. Prime yield (mål for eiendommenes avkastningsverdi) i Bergen vurderes nå til å ligge på 3,75 %, ned fra 4,0 % i 2020. I 2022 forventes prime yield igjen å øke til ca. 4 %.

Innovasjon og bærekraft

FNs bærekraftmål er implementert i GC Rieber Eiendoms strategi og fungerer som et kompass for fornuftige beslutninger.

Siden 2012 har GC Rieber Eiendom benyttet miljøsystemet Breeam – En standard for tredjeparts miljøklassifisering av næringsbygg i Norge og internasjonalt. I dag er alle eksisterende bygg i henhold til standarden Breeam-In-Use. Det er klare paralleller mellom Breeam og FNs bærekraftmål.

Solheimsviken og Marineholmen peker seg ut som vitale urbane innovasjonsdistrikt og har høstet anerkjennelse internasjonalt. Områdene våre skal være åpne og inviterende for alle i byen. Vi ønsker å bidra til å bygge ned forskjellene mellom bydelene ved å legge til rette for tilgjengelighet, gratistilbud, delingsøkonomi, gjestehavn og kulturtilbud. Bystrand, Makerspace, VilVite og Cornerteateret er eksempler på slike tilbud som blir benyttet av både lokale og tilreisende. Her blir det også lagt til rette for nye bedrifter og arbeidsplasser innenfor bærekraftige næringer som marin, teknologi og finans.

I vårt neste prosjekt Krohnen har vi enda høyere bærekraftsambisjoner og sikter mot vårt første “Null Co2” bygg. Dette er et ledd i vårt mål om å lede an innenfor fremtidsrettet og klimavennlig områdeutvikling. 

keyboard_arrow_up