Byggestart for Krohnen

Beliggenhet i Solheimsviken
Publisert: 25/04/2022
Kategori: Bærekraft

Er det virkelig mulig å bygge et klimanøytralt hus?

 

Svaret er ja! Og det er målet vårt for nybygget Krohnen, som nå skal bygges i Solheimsviken.

Riving av eksisterende bebyggelse på tomtem til Krohnen starter denne uken. Deretter går det slag i slag, og vi vil brått se konturene av et nytt bygg reise seg i Solheimsviken. Målet er å bygge et klimanøytralt næringsbygg, vårt mest bærekraftige bygg hittil.

Så lenge byggematerialene produseres og utvikles ved hjelp av olje og gass, som gir klimagassutslipp, vil vi foreløpig ikke oppnå 100 % CO2 frie bygg. Men det er likevel mulig å gjøre bevisste valg i dag og samtidig jobbe for å fortsette utviklingen i riktig retning med å få ned utslippene, forklarer prosjektleder Ingunn Gjermundnes.

Interiør Krohnen

Noll CO2

Sweden Green Building Council (SGBC) har utviklet sertifiseringen Noll CO2, som har som mål å oppnå en netto-null klimapåvirkning av et nytt bygg.

For å bygge klimanøytralt er det tre prinsipper som gjelder:

  1. Reduser energibruken og bruk fornybar energi
  2. Velg materialer og løsninger med lavest mulig CO2 avtrykk
  3. Lagre CO2 i steden for å bruke

– For å oppnå en Noll CO2 sertifisering for Krohnen må vi først velge materialer og løsninger med lavt klimagassutslipp. Når vi har gjort en optimalisering av dette balanserer vi det mot f.eks solceller som har et positivt klimagassregnskap.

I regnestykket tas også transport og avhending av byggematerialer fra produsent til byggeplass med. All bygging medfører klimapåvirkning, men målet vårt er å bygge et bygg med netto null påvirkning, slik at vi blir CO2 nøytrale.

Tiltak for redusere klimagassutslipp

Hvordan kan en bygning ha et netto null karbondioksidutslipp i løpet av sin levetid?

– For det første har vi fokusert på å velge byggematerialer med et lavt klimagassutslipp. Vi har derfor valgt massivtre og betong (ekstrem) som bærekonstruksjon. I tillegg planlegger vi å bruke en del av materialet fra det eksisterende bygget som står på tomten. Dette skal rives, men noe vil gjennoppstå i det nye bygget, forklarer Ingunn.

– Vi ser også på ulike typer isolasjon for å finne løsningen med lavest utslipp, men som samtidig gir ønsket isolasjon mot varme og lyd. Materialene som er valgt skal ikke gi dårlig inneklima eller påvirke støynivået negativt. Dette har ført til at byggets tekniske løsninger for luft, varme, el og belysning også er planlagt for å gi lave utslipp, men ha god opplevd kvalitet. Summen av tiltak gir ikke bare lave utslipp, men også et veldig lavt energiforbruk, tilføyer Eva Karin Fremstad, Eiendomssjef Næring/Bolig.

I Noll CO2-modellen balanseres klimapåvirkning med klimatiltak for å nå netto null. Klimatiltakene kan være:

  • Installasjon og produksjon av fornybar elektrisitet, på eller utenfor byggeplassen
  • Energieffektiviseringstiltak i eksisterende bygg
  • Klimakompensasjon som oppfyller NollCO2s kriterier for miljømessig og sosial integritet

For Krohnen har vi valgt en kombinasjon av fornybar produksjon på selve bygget kombinert med fornybar produksjon utenfor byggeplassen. Vi installerer solceller på takene til noen av nabobyggene i Solheimsviken, og disse solcellene vil produsere strøm som kan brukes i bygget eller leveres inn på strømnettet.

Krohnens fasiliteter

Krohnen får personalrestaurant, sykkelparkering og garderobe i første etasje i tillegg til tekniske rom. Denne etasjen er delvis under bakkenivå, og bygges derfor i betong. De øvrige etasjene får dekker, bjelker og søyler i massivtre, som blir delvis synlig. Fra hovedinngangen går det trapp og heis oppover til kontoretasjene.

Bygget består i alt av 5 etasjer. Krav til lyd vil i tillegg til ønske om lavt klimagassutslipp påvirke utforming av arealene. Her vil også leietakers krav og ønsker måtte implementeres slik at brukerne får et godt inneklima.

Bygget er ellers utstyrt med oppvarming fra fjernvarme fra Eviny Thermo (tidligere BKK Varme) og kjøling fra Marineholmen Ocean Energy. Vi prøver også å gjenbruke noe tegl fra boligbygget vi river på tomten. Området rundt bygget vil få et ansiktsløft som gjør det enkelt å ferdes til og fra bygget med offentlig kommunikasjon. Krohnen ligger tett opp mot øvrige bygg i Solheimsviken, og er kun en trapp unna hovedinngangen til DnB.

Inngangsparti Krohnen
keyboard_arrow_up