Personvernerklæring

Personvern er viktig for oss

Vi ønsker at både kunder, leverandører, ansatte og andre brukere av våre nettsider skal være sikker på at deres persondata blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte.

Hvorfor samler GC Rieber Eiendom konsernet inn personopplysninger?

I GC Rieber Eiendom konsernet samler vi i all hovedsak inn personopplysninger for å kunne oppfylle en avtale, en rettslig forpliktelse eller som følge av en interesseavveining, herunder for å forebygge og avdekke straffbare handlinger. Dette er beskrevet i General Data Protection Regulation (GDPR) artikkel 6.1 b, 6.1 c og 6.1 f.

I enkelte tilfeller ønsker GC Rieber Eiendom konsernet å benytte personopplysninger som navn og e-post til å sende ut informasjonsmateriell. I disse tilfellene vil vi benytte oss av et samtykkeskjema hvor det er tydelig beskrevet hva du gir ditt samtykke til.

Hvordan blir personopplysningene samlet inn?

GC Rieber Eiendom konsernet samler inn personinformasjon som brukeren aktivt utleverer ved bruk av kontaktskjema, registrering for pluss-tjenester, innlevering av jobbsøknad eller andre tjenester på våre nettsider. I tillegg innhentes personopplysninger ved kameraovervåking av eiendom som vi eier eller forvalter.

Hvilke personopplysninger vi samler inn?

GC Rieber Eiendom konsernet samler kun inn et minimum av informasjon nødvendig for å kunne gjennomføre en tjeneste. I de fleste tilfeller vil dette begrense seg til navn, e-postadresse og annen kontaktinformasjon. I andre tilfeller vil GC Rieber ha behov for å innhente ytterligere informasjon, f.eks. i en rekrutteringsprosess.

GC Rieber Eiendoms datterselskap, GC Rieber Eiendom Pluss AS tilbyr tjenester til våre kunder som kan kjøpes digitalt, herunder f.eks. parkering, leie av bil, sykkel eller båtplass. I tillegg tilbyr datterselskapet GC Rieber Eiendom Drift AS’ vaktmestertjenester.

Følgende liste beskriver alle personopplysninger som kan bli innhentet av GC Rieber Eiendom konsernet gjennom tjenester på våre nettsider:

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse
 • PIN-kode til adgangskort og logging av brukernes adgangskort
 • Film fra overvåkingskamera av uteområder
 • CV og andre bilag (Jobbsøknad)
 • Bilnummer samt bilde av nummerskiltet (Søknad om parkering og betaling av parkeringsavgift)
 • Båtnummer og bilde av båt (Søknad om båtplass)
 • Førerkortnummer (Innmelding i elbilringen)
 • Bankopplysninger
Hvem har ansvaret for personopplysningene dine?

GC Rieber Eiendom AS har ansvar for personopplysningene dine.

Hvordan personopplysningene blir behandlet?

All personinformasjon som blir samlet inn av GC Rieber Eiendom konsernet blir behandlet i overenstemmelse med gjeldende personvernlovgivning. Dette vil blant annet si at vi kun samler inn et minimum av personopplysninger for å utføre en oppgave og at disse opplysningene blir beskyttet gjennom egnede tiltak som f.eks. streng tilgangskontroll, kryptering av e-post og sletterutiner i samsvar med personvernregelverket.

Hvor lenge lagres personopplysningene?

Personopplysningene dine vil bli lagret så lenge de er nødvendig for å oppfylle formålet de er innhentet for eller hvis annen lovgivning setter krav til lenger oppbevaringstid.

Hvor lagres personopplysningene?

Personopplysningene som GC Rieber Eiendom konsernet samler inn er lagret innenfor EU og EØS, men kan i enkelte tilfeller også overføres til land utenfor EU og EØS. I slike tilfeller vil overføring av personopplysningene vil bli utført i samsvar med gjeldende lover.

Hvem har innsyn i personopplysningene?

GC Rieber Eiendom konsernet utleverer ikke personinformasjon til utenforstående tredjeparter, med mindre offentlige myndigheter pålegger oss en slik plikt, f.eks. til skattemyndighetene eller NAV i forbindelse med et ansettelsesforhold.

GC Rieber Eiendom konsernet benytter underleverandører til å utføre tjenester på våre vegne. Det kan for eksempel hende at vi engasjerer databehandlere til:

 • å håndtere reklame, annonsering, kommunikasjon, infrastruktur og IT-tjenester;
 • behandle kredittkort-transaksjoner eller andre betalingsmetoder;
 • analysere og forbedre data (inkludert data om brukernes interaksjon med tjenesten);
 • å behandle og administrere forbrukerundersøkelser

GC Rieber Eiendom konsernet inngår databehandleravtale med alle virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av oss. Det benyttes kun underleverandører som har avgitt garantier for at personopplysningene ikke vil bli behandlet til annet formål enn de er innhentet for og at behandlingen vil være i samsvar med personvernregelverket.

Dine rettigheter

Dersom GC Rieber Eiendom konsernet behandler personopplysninger om deg, har du etter det norske personvernregelverket følgende rettigheter overfor oss:

Du kan anmode om innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler om deg og hvilke sikkerhetstiltak vi har knyttet til bruken av personopplysningene dine.

 1. Du kan anmode om retting og/eller supplering av personopplysninger som vi behandler om deg.
 2. Du kan anmode om at behandling av personopplysninger om deg begrenses.
 3. Du kan fremme innsigelse mot vår behandling av personopplysninger.
 4. Du kan anmode om at personopplysninger om deg slettes. Slik anmodning må etterkommes med mindre vi kan påvise et grunnlag (f.eks. pålegg i lov) om at vi plikter å beholde visse typer personopplysninger om deg.
 5. Du kan anmode om at personopplysninger som vi behandler om deg blir overført til en annen behandlingsansvarlig (f.eks. en annen virksomhet).
 6. Dersom vår behandling av personopplysninger om deg bygger på ditt samtykke, kan du trekke tilbake samtykket når som helst, og uten å oppgi en begrunnelse.
 7. Dersom du mener at GC Rieber ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personvernregelverket, har du rett til å klage til tilsynsmyndigheten som i dette tilfellet er Datatilsynet. Det gjøres ved å sende skriftlig klage til Datatilsynet. Kontaktinformasjon til Datatilsynet er tilgjengelig på Datatilsynets nettsider.
Meny