Eiendomsprisen 2022

Eiendomsprisen 2022
Publisert: 05/05/2022
Kategori: Bærekraft
Eiendomsprisen 2022

Prisen deles ut for 15. gang i 2022. Juryen består av Hans Martin Moxnes (Direktør Entreprenørforeningen, Bygg og Anlegg Vestenfjelske), Egil Herman Sjursen (Adm.Dir. / tidligere partner Holberg Fondene) og Cecilie Andersson (Rektor Arkitekthøyskolen i Bergen).

Eiendomsprisen 2022

Prisen deles ut for 15. gang i 2022. Juryen består av Hans Martin Moxnes (Direktør Entreprenørforeningen, Bygg og Anlegg Vestenfjelske), Egil Herman Sjursen (Adm.Dir. / tidligere partner Holberg Fondene) og Cecilie Andersson (Rektor Arkitekthøyskolen i Bergen).

Høyt ambisjonsnivå

Juryen som deler ut Eiendomsprisen sammenligner ofte prosjekter som ikke tilhører samme kategori. De bruker da ambisjonsnivået som fellesnevner. I år er det massivtrebygget Skipet med sin ambisiøse miljøprofil, som gjør at byggherre og områdeutvikler GC Rieber Eiendom stikker av med prisen.

Skipet er Bergens første og største næringsbygg i massivtre. Med sine 5 etasjer, 14.200 kvadratmeter og over 650 arbeidsplasser er dette et viktig tilskudd til det innovative miljøet i Solheimsviken. Det store kontorbygget bukter seg som en sjøorm og troner mot hotellbygget utenfor, som et skip.

Skipet

Tidligere verftsområde

Skipet ligger i det transformerte verftsområdet etter Bergen Mekaniske Verksteder. Det ble etablert av Michael Krohn i 1855. Da hadde den nye tid kommet og man skulle bygge skip av jern og ikke lenger av tre. Det gjorde man ved BMV i 150 år.

Nå er det igjen bygget et Skip av tre her og vi kan vel si at ringen er sluttet. Formen på bygget er inspirert av lokalhistorien og vi har etter beste evne søkt å vise dette og å tilpasse bygget til nabobebyggelsen og til byrommene omkring.

Arkitekturen

Arkitekter for prosjektet er Paal J Kahrs Arkitekter i samarbeid med Holon Arkitektur. Paal Kahrs trekker frem at bygget ligger plassert mellom områder av ulik karakter: Øst for bygget ligger hovedinnfartsårene til Bergen sentrum mens vestsiden av bygget vender mot et roligere område med andre kontorbygg, kaféer, promenade og marina. Bygningen blir dermed viktig i skillet mellom de to områdene og fungerer som en støyskjerm for området innenfor.

Mellom Skipet og hotellbygget (Viken Brygge) er det en bred og inviterende åpning. Skipets skrå baugform er oppstilt mot hotellets rette, vertikale fasade og dette mellomrommet danner en «portal» inn og ut av Solheimsviken.

Fra hovedinngangen ved E39 med all trafikkstøyen utenfor kommer man inn i en rolig, lys og veldig fin resepsjons-, kantine- og møteroms-etasje der massivtreet lyser mot deg både i himlingene og i trappe- og heissjaktene. Her møtes folk som jobber i de ulike etasjene med byggets mest generøse romlige kvaliteter som bakteppe.

Byggemåte med redusert CO2 utslipp

Under skissefasen fikk prosjektet støtte fra Innovasjon Norge for å utarbeide en alternativ modell med bruk av massivtre og man fant ut at både arealeffektivitet, fleksibilitet og økonomi var likeverdig som for et konvensjonelt bygg med bæring i betong og stål. Byggemåten har redusert CO2 utslippene med rundt 50% i forhold til om de skulle ha bygget samme bygg i betong. Byggeperioden ble raskere fordi man ikke skulle vente på at betongen herdet, og man får et bygg som er mer sirkulært og lettere å resirkulere når den tid kommer.

Inngangsportal til Solheimsviken

Juryens begrunnelse

Juryen for Eiendomsprisen består av Hans Martin Moxnes, Egil Herman Sjursen og Cecilie Andersson. De trekker frem at dette er et nytenkende massivtrebygg med et ukonvensjonelt byggeprinsipp som kombinerer massivtrepaneler og limtredragere og er mer materialeffektivt med langsgående bjelker som gir et fint samspill med store treflater og høye tresøyler.

Byggeprinsippet tillater god etasjehøyde og et gridd på 270 som gjør at rom kan endre bruk fra kontor til møterom avhengig av fremtidens behov. Altså er dette et bygg der man fra starten har bygget inn fleksibilitet. Dette er langsiktig smart og grunnleggende bærekraftig, med tanke på fremtidens transformasjoner.

Sammen med andre bærekraftsløsninger, som grønt tak med solceller og batteri-backup i kjelleren og den fiffige løsningen at alle leietakere fikk bildelering i julepresang gjør dette Skipet til et miljøprosjekt av dimensjoner.

Videre påpeker juryen at disse momentene er avgjørende for denne prisen fordi fremtiden krever av oss at vi fortsetter å satse stort, er innovative og ambisiøse i vårt byggeri.

Bransjen trenger aktører som tør å være nytenkende og teste ut bedre måter å bygge på. Med økte materialpriser er det ikke sikkert at man med dette prosjektet har funnet den optimale løsningen– som bare kan reproduseres-  men man har kanskje funnet den optimale oppskriften, med like deler innovasjon og ambisjon.

Takk

– Vi er svært stolt av Skipet og synes det er kjekt at bygget blir lagt merke til ved å få en slik gjev utmerkelse. Vi takker juryen og takk til hele teamet som har vært med å skape dette fantastiske bygget. Takk også til Norwegian Hull Club, Eviny og BKK som tegnet langsiktige leiekontrakter i et bygg høye bærekraftambisjoner sier Tor Instanes, administrerende direktør i GC Rieber Eiendom.

keyboard_arrow_up