Hva er et innovasjonsdistrikt?

Mennesker i Innovasjonsdistriktet
Definisjon

Et geografisk byområde der utdannings- institusjoner og etablerte bedrifter samler seg og samarbeider med gründere, inkubatorer, investorer og det offentlige for å fremme innovasjon, kreativitet og kommersialisering av idéer og kunnskap.

Hvordan skapes Innovasjons-distrikt?

Byer vokser frem for å høste fordeler av å ha kort vei til jobb, kort vei mellom virksomheter, kort vei til andre mennesker og kort vei til mange tjenester. De beste byene skaper gode oppvekst- og boforhold, høy aktivitet og økonomisk utvikling som definerer skaperkraften og velferdsnivået.

Rundt i verden ser vi at noen byer og områder utmerker seg spesielt ved å skape ny aktivitet og nye arbeidsplasser som gir velstand og styrker økonomien. Slike områder kalles gjerne innovasjonshuber eller innovasjonsdistrikt.

Vår rolle i Innovasjonsdistriktet

Men områdene kommer ikke av seg selv – de må organiseres. Det innebærer blant annet å legge til rette med infrastruktur for brilliant forskning og innovasjon. Vår rolle er å skape et miljø som samler gründere, studenter, forskning og etablerte bedrifter.

Forutsetningen er tomter til å bygge og utvikle på. Etter anskaffelse av tomtene bygger vi bygg med god fleksibilitet og de nødvendige funksjonene for leietakerne.

Deretter jobber vi strategisk med å samle de riktige virksomhetene og de riktige menneskene. Samlingen av aktører er essensiell for å skape et innovasjonsdistrikt. En velfungerende klynge må ha både forskningsinstitusjoner, offentlig forvaltning, næringsaktører, kapital og innovasjonsmiljøer. For sistnevnte er våre samarbeidspartnere StartupLab og VIS svært sentrale på hver sin side av Damsgårdssundet.

Videre bygger vi infrastrukturen de trenger for å bli mest mulig produktive og vi tilrettelegger for arrangementer og møteplasser hvor menneskene møtes. Ved å skape gode arenaer for møtesteder så bidrar vi til koblinger på tvers av ulike virksomheter – det er her magien ligger. Gjennom et rikt utvalg arrangement og aktiviteter på området så sørger vi for at mennesker som ellers ikke vil ha møttes, møtes.

Vi er med i alle disse leddene, og fordelen med det er at vi kan se helhetlig på utviklingen helt fra spaden går i jorden for et nytt bygg. Vi tenker alltid langsiktig på hvordan byggene skal tas i bruk og hvordan de skal samspille med omgivelsene.

Hvorfor er de viktige for samfunnet?

  • Fysisk nærhet gjør det lettere å dele kunnskap og arbeide sammen.
  • Nærhet mellom utdanningsinstitusjonene og næringslivet bygger flere broer mellom studier og arbeidsliv.
  • Det styrker eksisterende næringsliv gjennom raskere innovasjon ved å hente/løse innovasjon med hjelp utenfra virksomheten
  • Enklere å etablere nye bedrifter (startups) i et økosystem.
  • Større sannsynlighet for å utvikle flere kunnskapsintensive arbeidsplasser.
  • Raskere inkubasjon av ideer.

Hvis du vil lese enda mer om fremveksten av innovasjonsdistriker så kan du ta en titt på denne artikkelen fra Brookings Institution.

Funksjoner i et innovasjonsdistrikt
keyboard_arrow_up