Hvem er GC Rieber Eiendom?

GC Rieber Eiendom

Vi er ledende aktør innen eiendomsutvikling, -drift og -forvaltning sentralt i Bergen. Vi bygger Innovasjonsdistriktet og brenner for områdeutvikling, innovasjon og bærekraft – Velkommen til oss!

Hva gjør vi?

Til sammen har vi ca. 200.000 kvm utleieareal og rundt 400 ulike leietakere. Disse er fordelt på Marineholmen, Solheimsviken og Bontelabo, som er våre største næringsområder i dag.

Vi er opptatt av by- og områdeutvikling, og tror på de tilfeldige møtene hvor geniale idéer klekkes på tvers av fagdisipliner og bransjer. Vår rolle er å legge til rette for dette, samt skape miljøer som tiltrekker seg de ledende bedriftene og de beste talentene.

Lokalene i våre bygg tilpasses leietakers behov og holder høy kvalitet. For oss er det viktig å jobbe tett med våre leietakere. Vi har tro på nærhet til kunden og yter vårt beste for at arbeidsdagen til våre leietakere skal være så enkel og ukomplisert som mulig.

Hvor skal vi?

Vårt mål er å ha bransjens mest fornøyde leietakere.

Våre bygg og områder byr på fordeler som møterom og auditorium, kantiner, garderober og sykkelparkering. I tillegg har vi infrastruktur som laboratorium, RAS-anlegg, makerspace med mer.

Samfunnsansvar

I GC Rieber Eiendom er vi opptatt av å ta et aktivt samfunnsansvar og bidra til bærekraftig og langsiktig utvikling innenfor de områdene og bransjene vi opererer i. Vi mener at bedrifter skal bruke sin fagkompetanse og erfaring aktivt til å muliggjøre økonomisk, miljømessig og sosialt bærekraftarbeid med målrettede initiativer og tiltak.

Siden 2010 har vi vært tilknyttet FN-initiativet UN Global Compact – verdens største initiativ for næringslivets samfunnsansvar. Vi har valgt ut fire av FNs bærekraftsmål som vi arbeider målrettet mot.

Visjon og verdier

Creating Joint Futures

Dette er GC Rieber gruppens felles visjon og vårt mål for fremtiden. Vi jobber for å oppfylle dette ved hjelp av våre tre verdier: kreativitet, driftighet og ansvarlighet.
Visjon

Vi jobber for å skape en felles fremtid gjennom økonomisk, menneskelig og samfunnsmessig utvikling. Vårt fundament er preget av langsiktig forretningsutvikling, mulighetsorientering og stabilt familieeierskap. Vårt verdigrunnlag og våre leveregler er de viktigste elementene for å oppfylle vår visjon. I  våre leveregler er balansen mellom økonomisk kraft, sterk intern kultur og hensynet til omgivelsene sentral.

Verdier

Kreativitet – Vi stimuleres av å sette sammen brikker på nytt og tør å stille spørsmål ved etablerte sannheter.

Driftighet – Vi drives av å sette oss ambisiøse mål og arbeider utrettelig for å omskape muligheter til synlige resultater.

Ansvarlighet – Vi utfører våre oppgaver med ansvarlighet i forhold til kunder, samfunnet, miljøet og hverandre.

keyboard_arrow_up