Birkelandshagen

Vi bygger næringspark og boligområde ved birkelandskrysset langs Fleslandsveien. Området vil hete Birkelandshagen.
Birkelandshagen

Bolig- og næringspark

Ambisjonen for Birkelandshagen er å bygge og utvikle et område for både bolig og næring. Planforslaget som nå foreligger legger til rette for ca. 550 nye boliger, ca. 19.000 mkontor og 3.000 mutadrettet næring.

Dette inkluderer både barnehage, butikk, spisested etc. Det blir i tillegg store og gode oppholdsarealer utendørs. Området skal planlegges, bygges og driftes med høye miljømålsettinger, noe som vil vise igjen i byggenes utforming, materialvalg, energiforbruk, servicetilbud og arbeidsklima.

Gode gjennomgående gang- og siktakser skal åpne området for allmennheten. På denne måten skapes en god balanse mellom ønsket om sosial integrasjon i tette, skjermete strukturer og en tolerant, åpen form som oppleves som urban i form av å være inviterende og allment tilgjengelig.

Det planlegges med eget torg på området som vil gi gode lek- og aktivitetsareal for barn og unge. Parken sentralt i planområdet inkluderer også bekken ned mot Birkelandsvannet.

Området er betjent av to holdeplasser for Bybanen, én i nord og én i syd. Hele området ligger dermed innenfor en 400 meters radius til nærmeste bybanestopp. Det er i tillegg flere bussruter lett tilgjengelig. Birkelandsskiftet terminal ligger i avstand 100-600 meter fra området.

Birkelandshagen

Samarbeid med JM

Vi i GC Rieber Eiendom har lang erfaring med næringsutvikling, men ikke tilsvarende for boligutvikling. Derfor har vi inngått et samarbeid med JM, som vi har stor tro på.

keyboard_arrow_up