Ledige lokaler

Solheimsgaten 15

138-138m2

Showroom med god synlighet i Solheimsviken

Thormøhlensgate 53

145-145m2

Moderne kontorer på Marineholmen, midt i den marine klynge

Skuteviksboder 1-2

20-370m2

Rimelige kontorlokaler, sentralt i Bergen sentrum

Meny