Trygg og ansvarlig drift

"Vår viktigste jobb er å sørge for at du får gjort jobben din"

Trygg eiendomsforvaltning

Som byggherre er det vårt ansvar å engasjere entreprenører som oppfyller formelle så vel som våre egne krav til sikkerhet og ansvarlig drift. Vi oppfordrer egne ansatte, leietakere, samarbeidspartnere og omverden for øvrig til å varsle oss om kritikkverdige forhold innenfor vår forretningsdrift.

GC Rieber Eiendom Drift

GC Rieber Eiendom Drift skal sikre en trygg og ansvarlig drift av eksisterende bygg samt ved utvikling av nye bygg og områder. Bransjen vår er utsatt for risiko knyttet til arbeidsvilkår, HMS og økonomisk kriminalitet. Uønskede hendelser på disse områdene er ødeleggende for arbeids- og næringslivet, og er noe vi tar svært alvorlig.

Driftsavdelingen består av en gjeng svært kompetente og allsidige driftsledere. De gjennomgår jevnlig trening og kursing innenfor relevante felt som brannsikring, falltrening, hjerte- og lungeredning med mer.

Helse, miljø og sikkerhet

HMS har alltid høyt fokus og alle våre ansatte har opplæring i hvordan man rapporterer og håndterer uønskede hendelser. Rapportering kan utføres fra egenutviklet APP og det er lav terskel for innrapportering av avvik. Eksempel på avvik som rapporteres; Skade på bygg, potensiell personskade, personskade med fravær, personskade uten fravær, hærverk, innbrudd, usikret arbeid osv. Alle innmeldte avvik vurderes etter kategori og det er en egen HMS gruppe internt som gjennomgår alle saker hvert kvartal.

Drift og vedlikehold

I den daglige drift benytter driftsavdelingen seg av et SD-anlegg som er et verktøy for automatisert drift av bygningstekniske anlegg i hele vår bygningsportefølje. Dette er et viktig hjelpemiddel for drifterne for å kunne kontrollere de fleste av våre tekniske anlegg. Det brukes til å ha styring og kontroll av anlegg som: Lys, varme, kjøling og solavskjerming osv. SD-anleggene brukes også for energioppfølging av våre bygg.

I tillegg benytter driften seg av et FDVU system for drift og vedlikeholdsplanlegging. Her lages og utføres alle periodiske rutiner som følger med drifting av våre bygg. Her er det også kontrollister, revisjoner og innmelding av saker innen brannsikkerhet for alle våre bygg.

keyboard_arrow_up