Skipet

Detaljer
AdresseSolheimsgaten 5
ArkitektPaal J Kahrs Arkitekter & Holon Arkitektur
Ferdigstilt2020
Areal14 270 m2
Etasjer5
BREEAMBREEAM-NOR Excellent
EnergiklasseEnergimerke A

Bergens første og største næringsbygg i massivtre

Skipet ligger innerst i Puddefjorden og danner inngangsporten til Bergen ved Gamle Nygårdsbro. Bygget er det første og største næringsbygget i Bergen som oppføres i massivtre. Arkitekturen er unik og spennende, der trevirket i konstruksjonen blir delvis synlig.

Bygget skal oppleves positivt både for de som har utsikt til det, de som passerer forbi på motorveien, for de som passerer med Bybanen, for syklende og gående og for dem som oppholder seg i området og i bygget. Skipet skal være et godt bygg i seg selv og for sine omgivelser.

Skipet har fått navnet fra tiden da Bergen Mekaniske Verksted hadde sin base i Solheimsviken, og skip lå til kai her for lessing og lossing av koks i fra K71.

Dette bygget er svært moderne og holder gjennomgående høy standard. Huset i seg selv sammen med leietakerne der er en svært viktig bidragsyter til det innovative miljøet som finnes ellers i Solheimsviken. Det er i dag BKK, Eviny og Norwegian Hull Club, med datterselskap, som holder til i Skipet. Personalrestauranten i første etasje driftes av Compass Group.

Skipet

Bli med inn

Vi har laget en video som fremhever Skipets gode kvaliteter både på innsiden og utsiden.

Video: Francisco Munoz
Musikk: Ralph Myerz

Bærekraftige løsninger for fremtiden

Hensynet til omgivelsene står sentralt i hele GC Rieber-konsernets virksomhet. Derfor er det gjort en rekke grep for at bygget får en bærekraftig profil.

Det er mange elementer ved selve bygget og byggeprosessen som bidrar til økt bærekraft. Skipet har løsninger til etterfølgelse for andre prosjekter. Gjennom byggeprosessen var ca. 400 arkitekter, byggeiere, konsulenter og entreprenører på befaring for å lære mer om massivtrebygging.

Massivtre

Bygget føres opp med massivtre som konstruksjonsmateriale, og ikke betong. Dermed blir det Bergens første og største kontorbygg i massivtre. Betong har et kraftig CO2-avtrykk. Sementproduksjon står for 5% av verdens klimagassutslipp. Ved å bytte ut betong med massivtre, reduseres CO2 avtrykket med ca 50% for konstruksjonsmateriale. I tillegg vet vi at byggemetoden med massivtre stabiliserer relativ fuktighet og temperatur, som er viktige faktorer for et bedret inneklima og lavere energibruk.

Grønt tak med solceller

Videre er byggets tak belagt med sedum og 198 solcellemoduler. Dette for at taket, den femte fasaden, blir godt synlig på dette bygget. I tillegg fordrøyer det overvann, og skaper plantemangfold i området. Solcelleparken er koblet til en batteribank som står i kjelleren. Denne batteribanken består av brukte elbil-batterier fra gamle Nissan Leaf. Batteribanken skal bidra til å holde effekttopper fra strømnettet så lave som mulig ved at det hentes energi fra batteriene i perioder hvor bygget trenger ekstra mye strøm. I tillegg vil batteriene fungere som mellomlager når bygget produserer mer solenergi enn det trenger, for å sikre at mest mulig solenergi går til eget bruk.

Vi forbereder oss på den fornybare fremtiden. Her har byggene en helt annen rolle, ikke bare en energiforbruker, men som en energiprodusent og energilagrer. Verdens energiproduksjon desentraliseres stadig og her har bygninger er vesentlig roller. Vi forbereder oss på denne rollen.

BREEAM-NOR Excellent

Bygget er klassifisert som BREEAM-NOR Excellent. BREEAM er et helhetlig klassifiseringssystem for nye bygninger, som dokumenterer forskjeller på miljø og helsebelastninger, og som gjør det lettere å gjøre riktige valg. «Excellent» er den nest høyeste sertifiseringsklassen. For å oppnå denne stilles det svært strenge krav til tiltakets bærekraft med hensyn til byggets påvirkning på miljøet, både under bygging og i bruk.

Energi

Energi til oppvarming hentes fra byens fjernvarmeanlegg som har høy grad av gjenvunnet varme. Over 90% av varmen her kommer fra spillvarme når restavfallet fra byens innbyggete brennes i Rådalen. Bygget kjøles med sjøvann fra Byfjordens dyp. Dette vannet et stabilt kaldt gjennom året og det benyttes dermed ikke ekstra energi for kjøleproduksjon. Skipet er oppført etter passivhusstandarden og tilfaller energiklasse A.

Ord fra arkitekten

Paal Kahrs Arkitekter & Holon Arkitektur

Bygget har svært gode kvaliteter i seg selv, og er tilpasset omkringliggende bebyggelse. Det er lagt vekt på nærvirkning og hvordan bygget oppleves fra avstand.

Skipet ligger plassert mellom områder av ulik karakter: Øst for bygget ligger hovedinnfartsårene til Bergen sentrum. Både E39, Bybanen og sykkeltrasé, samt en økende andel gående passerer her. Vestsiden av bygget vender mot et roligere område med andre kontorbygg, kaféer, promenade og marina. Her er det i hovedsak ferdsel for myke trafikanter til fots eller på sykkel.

Bygningen blir dermed viktig i skillet og overgangen mellom de to områdene. Mellom Skipet og Viken Brygge (hotellbygget som ligger mot kaipromenaden nord for Skipet) er det en bred, attraktiv og inviterende åpning. Skipets skrå baugform et oppstilt mot hotellets rette, vertikale fasade for å gi spenning til dette rommet mellom bygningene. Mellomrommet danner en «portal» inn og ut av nye Solheimsviken.

Videre har bygget fått en lettfattelig hovedform, men med en karakteristisk «baug». Selv om «Skipsformen» er lettfattelig, er den bearbeidet for tilpasning til omkringliggende bebyggelse og for å oppleves som variert og innholdsrik når du kommer tettere inn på bygget.

Det finnes tre trappehus som er vertikale elementer som visuelt forankrer hovedformen til bakkeplanet. Videre er taket formet som et grønt landskap som synliggjør byggets miljøprofil og kan sees fra lang avstand. Byggets okergule farge med røde detaljer er de samme som på utvalgte bygg som finnes ved historiske Bryggen i Bergen. Byggets endegavl mot Verftsplassen har dimensjon og form med slektskap til fasadene i DNB-bygget vis-a-vis og naboen Viken Brygge (Moxy Hotell).

Se Skipet bli bygget

Denne time lapse videoen viser deg byggingen av Skipet. Det ble ferdigstilt i november 2020.

Lang historie

Solheimsviken er et historisk område som i godt over et århundre har vært fylt med økonomiske pionerer. Tidligere skipsverft og fabrikker samt varehus for import og eksport. Nå verdensledende teknologi- og finansmiljøer i tillegg til shipping, helse og mye mer. Mye av inspirasjonen til Skipet ligger i områdets historie.

keyboard_arrow_up